ចូលរួមរុំលែកទុក្ខផង ឧត្តមភរិយាបិតាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរ វណ្ណ ម៉ូលីវណ្ណ បានទទួលអនិច្ចកម្មក្នុងជន្មាយុ៨៨ឆ្នាំ

សៀមរាប៖ តាមប្រភពមនុស្សជិតស្និទ្ធ បានរាយការណ៍មកថា ឧត្តមភរិយាបិតាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរ វណ្ណ ម៉ូលីវណ្ណ លោកស្រី Vann Amberg Gertrude បានទទួលអនិច្ចកម្ម ក្នុងជន្មាយុ ៨៨ ឆ្នាំ ដោយរោគាពាធ នៅគេហដ្ឋានអ្នកស្រី ក្នុងក្រុងសៀមរាប។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង ជាមួយដំណឹងដ៏សោកសៅមួយនេះ ត្រូវបានគេឲ្យដឹងថា លោកស្រី Vann Amberg បានទទួលមរណភាព កាលពីយប់ថ្ងៃទី ៥ ខែមិនា វេលាម៉ោង ៧ និង ៤០ ​នាទី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈក្រុមគ្រួសារនៃសពបានរៀបចំពិធីបុណ្យសពតាមប្រពៃណីខ្មែរ៕ប្រភពពី Khmerload Dara

សូមចូលរួមមរណៈទុក្ខ នៃក្រុមគ្រួសារនៃសពផងដែរ!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment