មានការផ្ទុះចម្ងល់យ៉ាងខ្លាំង! អេនជី ដឹកដៃស្វាមី និង កូនៗ ឡើងទៅអាមេរិកប្រញាប់ៗ ទាំងជំនួញក្នុងស្រុកកំពុង…

អតីតពិធីការិនី អេនជី បានដឹកដៃក្រុមគ្រួសារទៅសហរដ្ឋអាមេរិកភ្លាមៗទាំងកូវីដ-១៩ កំពុងរាតត្បាតខ្លាំង ក៏ដូចជាជំនួញកំពុងជោគជ័យខ្លាំង ។ ការចាកចេញរបស់ អេនជី ក៏ទទួលបានការជូនពរពីសំណាក់មិត្តភក្តិក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើនឱ្យនាង និង ក្រុមគ្រួសារមានសុវត្ថិភាព និង បានជៀសផុតពីជំងឺកាចសាហាវមួយនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់ការចាកចេញទៅអាមេរិកលើកនេះគឺ អេនជី ទៅទាំងក្រុមគ្រួសារតែម្តង ដោយក្នុងនោះ នាងមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុ ក្នុងការចាកចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលនេះឡើយ ជាពិសេសក្នុងពេលដែលមុខជំនួញលក់ផលិតផលរបស់នាងកំពុងជោគជ័យខ្លាំង ។ គេមិនទាន់ដឹងថា អេនជី ទៅអាមេរិករយៈពេលវែង ឬ បែបណាឡើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អេនជី បានដកខ្លួនពីអាជីពជាពិធីការិនី ក្រោយពីនាងបានរៀបការ និង បានចាកចេញទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ុន្តែរស់នៅបានតែមួយរយៈខ្លីប៉ុណ្ណោះ អតីតពិធីការិនីរូបនេះបានគ្រវាត់ងារអណិកជននៅប្រទេសជឿនលឿនមួយនេះ ហើយដឹកដៃស្វាមី និង កូនប្រុសស្រីមកធ្វើជំនួញនៅក្នុងស្រុកកំណើតវិញ ។ ពិតជាមិនខកបំណងព្រោះពេលនេះ អេនជី កំពុងទទួល បានជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងមុខជំនួញអនឡាញ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment