អីយ៉ា! មិនធម្មតា! រយៈពេល 1ឆ្នាំដែលខ្ញុំខំប្រឹងលក់អនឡានដើមទុនដំបូងមានត្រឹម240$ 💵តែខ្ញុំអាចយកលុយមកបង្កើតលុយបាន រហូត…

បើតាមគណនីមួយឈ្មោះ Siang Siang បានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គបង្ហាញពីប្រវត្តិតស៊ូរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកលក់អនឡាញ ដែលផ្តើមចេញពីដើមទុនត្រឹមតែជាង២រយដុល្លារតែប៉ុណ្នោះ។

~

បើតាមគណនីនេះបានបង្ហោះថា៖ “ស្រឡាញ់គ្នាបែបច្បាស់លាស់ មានគោលដៅច្បាស់ ដាក់ចិត្តធ្វើរួមគ្នារឿងអីក៏អាចធ្វើរួចដែរ 💛❤️

~

រយៈពេល 1ឆ្នាំដែលខ្ញុំខំប្រឹងលក់អនឡានដើមទុនដំបូងមានត្រឹម240$ 💵តែខ្ញុំអាចយកលុយមកបង្កើតលុយបាន😁❤️អគុណអ្នកដែលមើលងាយខ្ញុំកន្លងមក ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអ្វីអ្វី ដែលខ្ញុំចង់បានដល់សព្វថ្ងៃសម្រាប់គេអ្នកមានវាគ្មានអ្វីអស្ចារ្យ ទេ ☹️តែសម្រាប់ខ្ញុំវាអស្ចារ្យនិងមានតម្លៃណាស់😘💛❤️💚វាជាការខំប្រឹងនិងកម្លាំងញើសឈាមខ្ញុំនិងគូរសណ្តឹងខំរកមក👫💪🏻💪🏻

~

ដោយការរកសុីស្មោះត្រង់ទើបខ្ញុំមានដល់សព្វថ្ងៃ☺️❤️អគុណបងបងអូនអូនដែលគាំទ្រនិងរកសុីជាមួយខ្ញុំកន្លងមក🙏🙏😍បងបងអូនអូនតែចង់ជោគជ័យអាចចូលរកសុីជាមួយអូនបាន អូននិងប្រាប់កន្លឹះជោគជ័យ😘💚💛”៕

~

Related posts

Leave a Comment