ជួយស៊ែរផង! បើស្រលាញ់កូនៗ កុំទិញប៉េងប៉ោងនេះឲ្យលេងឲ្យសោះ ព្រោះថ្ងៃនេះកូនខ្ញុំ មានគ្រោះថ្នាក់ ដោយសារប៉េងប៉ោងនេះ

បើតាមគណនីឈ្មោះ Zeii Lin បានបង្ហោះលើបណ្តាញក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនដែលជាឪពុកម្តាយក្មេងអោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះប៉េងប៉ោងក្មេងលេង។

~

បើតាមកណនីនេះបានបង្ហោះថា៖ “បងប្អូននៅក្នុង Facebookទាំងអស់គ្នាបេីស្រលាញ់កូនៗសុំកុំទិញប៉េតប៉ោងនេះឲ្យកូនលេងឱ្យសោះពីព្រោះថ្ងៃនេះកូនខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារប៉េតប៉ោងនេះនៅសុខៗបានផ្ទុះចេញភ្លើងធ្វើឲ្យឆេះមុខឆេះមាត់ឆេះសក់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែលេងវា (ដូច្នេះបេីស្រឡាញ់កូនៗសុំកុំទិញឱ្យកូនលេងឱ្យសោះ)”៕

~

~

Related posts

Leave a Comment