ក្រោយឃើញស្រ្តីជើ.ងខ្លំា.ង ទះខ្លួ.នអត់ប្រណីបែរជា ឈឺដេ.កពេទ្យវិញនោះ មានអីស្រាប់តែ…..

មិនបាច់និយាយច្រើនក៏ប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានព័ត៌មានបានជ្រាបរួចមកហើយទាក់ទងនឹងរឿងស៊ីផ្លេរួចឈ្លោះរហូតដល់ថ្នាក់ប្រើអំពើហិង្សា។ ជាក់ស្តែងនៅមុននេះបន្តិចស.ង្សារនា.រី.រ.ង.គ្រោះបានបង្ហោះសារថា ចិត្ត ខ្ញុំឈឺ.ចា.ប់ពេលដែលឃេីញស្នា.ម.រ.បួ.សយ៉ាងច្រេីននៅលេីខ្លួនរបស់គាត់ ខ្ញុំសោ.កស្តាយដែលខ្ញុំជួយគាត់មិនបានព្រោះពួកប.ង្ករចា.ប់ខ្ញុំជា.ប់ ហេីយធ្វេីសកម្មភាពវដា.ក់លេីរូបគាត់ ព្រៃ.ផ្សៃណា.ស់ ។

ហេីយខ្ញុំក៏អរគុណគាត់ខ្លាំ.ងណាស់ដែលបានគិតដល់ខ្ញុំនិងបារ. ម្មណ៍ពីខ្ញុំខ្លា.ចខ្ញុំមានរឿ.ង គាត់ប្រាប់ខ្ញុំកុំអោយខ្ញុំលូ. កដៃជាមួយមនុស្សស្រី ទុកអោយអូ.នដោះស្រា.យ ព្រោះរឿងខ្ញុំជាប្រុស ) VDO ទី1គឺខ្ញុំគិតថាចប់ហេីយគាត់ក៏បានដោះស្រា. យចប់ដែរ តែអ្វីដែលហួ.សចិត្តពួកគេគឺបានហៅគ្នាមកបន្ថែមចង់មានរឿ.ងអោយអស់ចិត្ត ពួកខ្ញុំទាំងពីរព្យាយា មជិះចេញប.ញ្ជប់បញ្ហាហេីយ ព្រោះមិនដែលចង់មានជ.ម្លោះខ្លាំង.ជាមួយអ្នកណាឡេីយមិនសុំអ្វីនោះទេ ជាចុងក្រោយខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំសំណមពរអោយស.មត្ថកិច្ច ធ្វេីតាមផ្.លូវច្.បាប់ដេីម្បីលុបបំ.បាត់វ.ប្ប.ធម៍ មានបញ្ហាអ្វីធ្វេីជាឈឺជាឆ្តួ.ត កេ.ចវេសបញ្ហា កុំអោយមានមនុស្សប្រភេទនេះរស់នៅក្នុងសង្គមរបស់យេីងទៀត។ ចំនែកនា.រ.រ.ង.គ្រោះក៌បានបង្ហោះសារថា អាចទេ យេីងរួមគ្នាលុ.បបំ.បាត់ អាវប្បធម៍ ធ្វេីខុ.សហេីយ អាងឆ្គួ.ត ឬស.ន្លប់ ឈឺ.ធ្ង.ន់ អីនោះវាកំប្លែងពេកដែលយកមកប្រេីដោះស្រា.យក្នុងប្.រព័ន្ធច្បា.ប់ ៕

Related posts

Leave a Comment