បងប្រុសម្នាក់ស្ទើរគាំង ក្រោយឃើញលុយជាច្រើនរបស់ខ្លួនដែលសន្សំខូចស្ទើតែទាំងអស់ ក្រោយគាត់រក្សាទុកនៅ….

ទទួលស្គាល់ថាការរក្សាលុយច្រើនៗនៅផ្ទះរបស់យើង ពិតជាទទួលអារម្មណ៍ថាកក់ក្តៅ ក៏ប៉ុន្តែវាពិតជាប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លាំង ដូចជាកត្តា
ជាខូចខាតលុយដោយសារតែសត្វចង្រៃ ភ្លើងឆេះ និងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតជាច្រើន ដូច្នេះហើយការរក្សាលុយនៅធនាគារពិតជាល្អបំផុត។

ភ្ជាប់ជាមួយបញ្ហាខាងលើ ងាកមកមើលបងប្រុសម្នាក់នេះវិញ ស្ទើរតែគ្មានពាក្យនិយាយ ក្រោយឃើញលុយជាច្រើនពាន់ដុល្លា ត្រូវខូចខាត

មើលលែងយល់ ដោយសារតែដាក់នៅក្នុងទូរឈើ ក្នុងនោះគាត់បានរៀបរាប់ទាំងអារម្មណ៍ស្តាយក្រោយថា: “មានលុយមិនចេះចាយ សេដ បងប្អូនកុំយកតម្រាប់តាមញុំ បើមានលុយចាយអោយអស់អស់ទៅ”៕

Related posts

Leave a Comment