ឆ្អែតចិត្តពេក! ថៅកែពេជ្រ ទ្រី ដាណា បង្ហោះសារមិនសុខចិត្ត អ្នករៀបចំឆាកបោកប្រាស់លោកស្រីទាំងស្រុង រូបមុនសង់ឆាក និងឆាកសង់រួចខុសគ្នាដាច់….

ពិតជារឿងមិនគួរឲ្យកើតឡើងមានមែន រហូតធ្វើឲ្យថៅកែពេជ្រ ទ្រី ដាណា ត្រាំមិនបាន និងមិនអាចទទួលយកបានរហូតគាត់បាន

បង្ហោះសារបែបនេះ សូមអោយមហាជនជួយគិត ដោយលោកស្រីបានរៀបរាប់ថា: បងប្អូនជួយមើលអ្នករៀបចំកម្មវិធីចង់បោកប្រាស់ខ្ញុំ

មកយកលុយកក់ខ្ញុំថាធ្វើបែបនេះ (មានរូបគំរូ)ហើយពេលធ្វើឆាកកម្មវិធីជិតដល់ម៉ោងហើយមករៀបបែបនេះអោយខ្ញុំទៅវិញ 😢😢បែប

នេះមានចេតនាច្បាស់ណាស់ចង់បំបាក់មុខខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីមកលើរូបខ្ញុំផ្ទាល់ដូច្នេះ កម្មវិធីនេះប្រហែលត្រូវលើកម៉ោង រឺលើកថ្ងៃ ហើយចំពោះថ្លៃខូចខាតទាំងប៉ុន្មានខាងអ្នករៀបចំដេគ័រនេះទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុង៕ សូមមើលរូបខាងក្រោមនេះ:

Related posts

Leave a Comment