តាមពិតចឹងសោះ! មូល​ ហេតុនេះ ទើបរូបប្រាសាទអង្គរ ចេញលើ Poster រឿង Nakee 2 ថៃ ក្នុង Netflix

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកដែលធ្លាប់បានទស្ស នា រឿងនាគី ទាំងវគ្គ ១ និងវគ្គ ២ ប្រាកដជាបានឃើញប្លង់ជាច្រើនថតនៅប្រា សា ទបុរា ណមួយដែលជាសំណង់ស្ថា បត្យកម្មរបស់ ខ្មែរ ដែលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតក្នុងខេត្ត បុរីរ៉ាម ទឹកដីប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្ននេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញកាលពីយប់ថ្ងៃទី ៣០ មករា ២០២១ នេះមានការភ្ញា ក់ ផ្អើល មួយបន្ទាប់ពីមហាជនបានឃើញផ្ទាំង Poster រឿងនាគី ២ ដែលដាក់ឱ្យទស្សនានៅលើ Netflix បែរជាដាក់រូបប្រាសាទអង្គរវត្តទៅវិញ ដែលនាំឱ្យមហាជនខ្មែរ ផ្ទុះ ប្រតិ កម្ម ជាខ្លាំង ។ មួយវិញទៀត Netflix នោះគឺសម្រាប់ដាក់ឱ្យទស្សនាតែនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុណ្ណោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រជាជនខ្មែរមានការទាមទារឱ្យមានការបកស្រាយថាតើ មូលហេតុអ្វីបានជាប្រាសាទអង្គរ ដែលជា អត្តសញ្ញាណ ជាតិខ្មែរ បែរជារំលេចក្នុងផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយភាពយន្តរបស់ថៃទៅវិញ ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកបើតាមទំព័រហ្វេសប៊ុក ពោត ផ្ទុះ-Po p corn kh បានបញ្ជាក់ការបកស្រាយមួយថា បន្ទាប់ពីការផ្សព្វផ្សាយរបស់ រួចមក នាំឱ្យទទួលបានប្រតិកម្មជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រ ទាមទារឲ្យមានការបកស្រាយពីខាងផលិតកម្មភាពយន្ដនៅប្រទេសថៃ។

ជាលទ្ធផល ខាង ក្រុមហ៊ុន Netflix បានធ្វើការកែសម្រួលដោយផ្លាស់ប្ដូរ និងលុបរូប Poster ខុស នោះចេញហើយ។ កំហុស Poster នេះ គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន Netflix ទាំងស្រុង ដោយពុំមានទាក់ទងនឹងផលិតកម្មថៃនោះទេ ព្រោះថារាល់ការទិញសិទ្ធិចាក់ផ្សាយ Netflix តែងតែធ្វើ Poster បន្ថែមដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ដើម្បីដាក់ប្រូម៉ូតរឿងនីមួយៗនោះ ៕ប្រភពពី«Popcornkh»

Related posts

Leave a Comment