មានទៅអន់អី ស៊ែរមួយមើល!! រូបស ម្រស់ស្រ្តីខ្មែរ នៅជនបទកាលពីជាង១ស​ ត វត្សន៍មុន ដែលគ្រប់គ្នាកម្របានឃើញ..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ រូបថតនៃស្រ្តីខ្មែរនៅជនបទ កាលពីជាង៨៣ឆ្នាំមុន ពោលគឺស្ថិតនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រ ះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្ស កំពុងត្រូវបានចែកចាយពាសពេញបណ្តាញសង្គម ដែលបានបង្កជាចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដល់មហាជនខ្មែរ នាពេលបច្ចុប្បន្នទៅលើរូបសម្រស់ដ៏សែនស្រស់ស្អាតរបស់ស្រ្តីខ្មែរ នៅជនបទកាលពីសម័យបុរាណផ្ទាល់តែម្តង។ យ៉ាងណាមិញ នៅក្នុងរូបនីមួយៗផងដែរនោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក៏បានបង្ហាញនូវទឹកមុខដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នារីខ្មែរកាលពីសម័យដើម គួបផ្សំជាមួយនិងម៉ូតសក់ដ៏សែនស្រស់ស្អាតរបស់ពួកគាត់ផងដែរនោះ គឺរឺតតែជួយបន្ថែមនៅគុណភាពសម្រស់របស់គាត់ហើយកាន់តែស្រស់ស្អាតឡើង ស្អាតបែបខ្មែរតែម្តង ដែលធ្វើឲ្យក្មេងៗសម័យបច្ចុប្បន្នស្ញើចសរសើរនៅសម្រស់របស់ពួកគាត់តែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីបានឃើញរូបភាពទាំងនេះ មហាជនជាច្រើននាំគ្នាស៊ែរព្រាតពេញបណ្តាញសង្គម ព្រោះថារូបភាពទាំងនេះ ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយពិតជាកម្របានឃើញខ្លាំងតែម្តង៕​ ទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

Related posts

Leave a Comment