ឃា ត់ខ្លួនមេការ នាំនារីក្មេងៗ ឱ្យភ្ញៀវតាមផ្ទះសំណាក់ និងសណ្ឋាគារ ក្នុង១ដង តម្លៃចាប់ពី….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ១៣ម៉៥០នាទី កម្លាំ ងការិយា ល័ យ ប្រ ឆាំ ងការ ជួ ញ ដូ រ មនុស្ស និងការ ពារអ នី តិ ជ ន បានចុះអនុវត្ត ចំណារអ នុញ្ញាតិឲ្យប ង្ក្រា ប ជា ក់ ស្តែ ងលេខ ០២៨ អ .យ.ឋ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ របស់លោក គុ ជ គឹមឡុង ព្រះរា ជ អា ជ្ញារ ងអ មសាលាដំបូងរាជ ធានីភ្នំពេញ ធ្វើ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការឃា ត់ ខ្លួ នជ នស ង្ស័ យ ០១នាក់ និងជ ន រ ង គ្រោះ ចំនួន ០៧នាក់ ស្រី (អ នីតិ ជ ន ០៥នាក់) ករ ណី ប្រ ព្រឹត្ត អំ ពើ ស ញ្ចា រ ក ម្មមាន ស្ថានទម្ង ន់ទោ ស (នាំនារី ក្មេ ង ៗឲ្យ រួ ម ភេ ទ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយភ្ញៀវនៅតាមផ្ទះសំណាក់ និងសណ្ឋា គារ) នៅចំណុច ០២គោលដៅ ផ្សេងគ្នា ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១. នៅចំណុចភោជនីយ៍ដ្ឋាន តាឪ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិគៀនឃ្លាំង សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយ ចង្វារ ឃា ត់ ខ្លួ នជ ន ស ង្ស័ យ ០១នាក់ ឈ្មោះ ឆយ ចន្ថា ភេ ទស្រី អាយុ ៣៣ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ និង ជ នរ ងគ្រោះចំនួន ០៣នាក់ ស្រី (អ នី តិ ជន ០២នាក់) ។ ២. នៅចំណុចផ្ទះសំណាក់ ហេង មហា សាល ផ្លូវជាតិលេខ៦A ភូមិគៀនឃ្លាំ ង សង្កាត់ ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ ជ នរ ងគ្រោះ ចំនួន ០៤នាក់ ស្រី (អនីតិជន ០៣នាក់) មកកា ន់ការិយាល័យ ដើម្បីធ្វើការសា កសួរ និងស្រាវជ្រាវបន្ត ។ សមត្ថកិច្ចបានឱ្យដឹងថា មេខ្យល់ ឈ្មោះ ឆយ ចន្ថា អាយុ៣៣ឆ្នាំ ស្នាក់នៅផ្ទះជួល ផ្លូវបេតុង សង្កាត់ព្រែកលាប ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។ ការចុះឃាត់មេខ្យល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងជួយសង្គ្រោះនា រី រ ង គ្រោះ ចំនួន៣នាក់នេះ បានធ្វើឡើងនៅ ចំណុចភោជនីយ៍ដ្ឋាន តាឪ ខណៈនារី ជន រ ង គ្រោះ ចំនួន៤ នា ក់ បន្ថែមទៀត ត្រូវបានរកឃើញនៅចំណុចផ្ទះសំណាក់ ហេងមហាសាល ផ្លូវជាតិលេខ៦A សង្កាត់ព្រែកលៀប ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។ យោងតាមនារីរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថា ភោជនីយ៍ដ្ឋាន តាឪ ចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការពីវេលាម៉ោង ១១ថ្ងៃត្រង់ រហូតដល់ម៉ោង ៩យប់ ដោយមាននារីៗក្មេងជាច្រើននៅបំរើភ្ញៀវនៅហាង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំពោះភ្ញៀវ ដែលចូលមកហាង ពេលត្រូវការ នារី ក្មេងៗមកអង្គុ យ កំដរ និងទៅរួ ម ភេ ទ នៅខាងក្រៅ គឺមេការឈ្មោះ ឆយ ចន្ថា អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាំមកឲ្យភ្ញៀវមើល និងសម្រាប់រួ ម ភេ ទ ដោយក្មេងៗនារី មានអា យុ ច ន្លោះពី១៥ឆ្នាំ-១៦ឆ្នាំ ឡើងទៅ ដោយក្នុងតម្លៃ កា រ រួ ម ភេ ទ ក្នុង១ដង ចាប់ពី១០០$ ដល់ ១៥០$។ ចំពោះលុយបានមក គឺត្រូវឲ្យទៅមេខ្យ ល់ ចំនួន ១៥$ទៅ ២០$ បន្ថែមទៀតនោះ មេខ្យល់បានសុំលុយធីបពីភ្ញៀវចំនួនពី ២០$ ទៅ ៥០$ ជាកម្រៃជើង សា រ ដែលខ្លួនបាននាំនារី ម ក ឲ្យរួម ភេ ទ ជា មួយភ្ញៀវផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បច្ចុប្បន្នស ម ត្ថកិច្ចការិយាល័យកំពុ ងកសាង សំ ណុំ រឿង និងបញ្ជូ នជ នស ង្ស័ យទៅកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ចំណែកឯជ ន រ ង គ្រោះចំនួន ០៧នាក់ (អនី តិ ជន ០៥នាក់) ប្រគល់ជូនម ន្ទីរស ង្គមកិច្ច រាជធានីភ្នំពេញ៕

Related posts

Leave a Comment