ប្រញ៉ាប់ឡើងចុះឈ្មោះទៅ! ឆ្នាំនេះ អ្នកនាង ធី សុវណ្ណថា មានគម្រោងផ្តល់អាហារូបករណ៍ ១០០ភាគរយ ជូនសិស្សក្រីក្រ ៩០០នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនខុសរាល់ឆ្នាំ អ្នកនាង ធី សុវណ្ណថា ជាស្រ្តីម្នាក់ដែលល្បីក្នុងបណ្ដាញសង្គម បានប្រកាសផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ដល់បងប្អូនៗ ដែលជាជនទីទាល់ក្រ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ទុ ក្ខ លំបាករបស់បងប្អូន។នេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់ អ្នកនាង ធី​ សុវណ្ណថា ទៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក កាលពីម្សិលមិញនេះបានឲ្យដឹងថា៖ «សេចក្តីជូនដំណឹង» ឆ្នាំនេះ​ នាងខ្ញុំ​មានគម្រោងអាហារូបករណ៍​ 100% ជូនសិស្សក្រីក្រ៩០០នាក់ចង់រៀនបន្តមហាវិទ្យាល័យ​ នៅរាជធានីភ្នំពេញ មានកន្លែងស្នាក់នៅឥតគិតថ្លៃ រកការងារសម្រាប់និស្សិត​ ទទួលប្រាក់ខែចាប់ពី​ 190$ – 250$ ៕ សូមចុះឈ្មោះបន្ទាន់​ ដោយចុច​​ ​៖ http://bit.ly/3sXO3xl

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment