ក្ដៅៗ សមត្ថកិច្ចច្រើននាក់ ចុះឃាត់ខ្លួនលោកជំទាវឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវម៉ី ដល់ភូមិគ្រឹះ ពាក់ព័ន្ធករណី…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព័ត៌មានបឋមពេលនេះ សមត្ថកិច្ចជាច្រើននាក់ កំពុងចុះទៅនាំខ្លួនលោកជំទាវឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវម៉ី ទៅដល់ភូមិគ្រឹះផ្ទាល់តែម្ដង នៅ​ភូមិគោ​កចំបក់ សង្កាត់ចោមចៅ១ ខណ្ឌ​ពោធិ៍សែនជ័យ ដើម្បីនាំ​ខ្លួន​ឲ្យ​ចូល​បំភ្លឺ ក្រោយមិនចូលខ្លួនតាមបង្គាប់តុលាការជាលើកទី ២ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការចុះឃាត់ខ្លួននេះពីបទ បរិហារកេរ្ដិ៍​ជា​សាធារណៈ​ និង ញុះញង់​ឲ្យ​មានការ​រើសអើង ​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ហើយត្រូវបានតុលាការកោះហៅជាលើកទី ១ កាលពីថ្ងៃទី ២៤ ធ្នូ ២០២០ កន្លងទៅនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយការកោះហៅជាលើកទី ២ លោកជំទាវឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវម៉ី មិនបង្ហាញខ្លួនទៀត ទើបសមត្ថកិច្ចកម្លាំង​ន​គរ​បា​ល​ព្រហ្មទណ្ឌ​នៃ​ក្រ​សួង​ម​ហាផ្ទៃ ចុះឡោមព័ទ្ធដល់ភូមិគ្រឹះផ្ទាល់បែបនេះ ៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment