ដូចអោយប្រផ្នូរ! មុនជួបរឿង នារីរងគ្រោះ ធ្លាប់ផុសសារមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីនេះថា….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាក់ទងនឹងករណ៏ដ៏រន្ធត់ដោយផ្តើមចេញពីការប៉ះពារបន្តិចបន្តួចរួចមិនព្រមឈប់ដោះស្រាយគ្នា រួចបើករត់បណ្តាលជួបរឿងអកុសលបែបនេះ។ ដោយឡែកងាកមកម្តាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជនរងគ្រោះវិញ ដោយក្តីសោកស្តាយ និងជូនដំណើរកូនស្រី ជាទីស្រលាញ់របស់ម្តាយ ទៅកាន់ទីកន្លែងថ្មី តែប៉ុណ្ណោះ ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រួចម្តាយរបស់នារីរងគ្រោះបានបង្ហោះសារថា “សូមគោរព អញ្ចើញ បងប្អូន ញាតិមិត្តជិត ឆ្ងាយ ចូលរួមជូនដំណើរ កូនស្រី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងខ្ញុំ ជាលើចុងក្រោយ នៅវេលាម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី ២៥ ០១ ២០២១ ដោយក្តីស្រលាញ់រាប់អានពីនាងខ្ញុំ ។សូមអគុណ”។

កូនស្រីម្តាយស្លា.ប់ហើយ កូនមាសម្តាយ កូនជាពេជ្រតែ១ កូនមកវិញណាកូន ក្នុងនោះផងដែរមហាជនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៏

ខ្លាំង ដោយមុននាងជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្លាប់បានបង្ហោះសារមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីថា៖«ក្មេងល្អៗ ម៉េចក៏ឆាប់ស្លាប់ម្ល៉េះ»៕

Related posts

Leave a Comment