មិនធម្មតាមែន!! ផ្ទុះការសរសើរ ក្រោយបុរសម្នាក់បង្ហោះសារថា៖ ពេលខ្ញុំមានលុយតែ2000រៀល ក៏អ្នកនៅក្បែរខ្ញុំ ពេលខ្ញុំមាន​10000ដុល្លា ក្នុង១ខែ ក៏អ្នកនៅក្បែរខ្ញុំ ហើយ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការពិតណាស់អ្វីដែលមនុស្សយើងត្រូវការ គឺមានមនុស្សដែលតស៊ូនៅជាមួយយើង ទោះបីជាយើងស្តិតក្នុងការលំបាក គ្មានអ្វីសោះក្នុងជីវិត ហើយស្មោះសរ និងតស៊ូជាមួយយើង។ ដោយលែកក្រលេកមកមើលមួយគូនេះវិញ គឺពិតជាធ្វើឲ្យមហាជននៅក្នុងបណ្តាញសង្គមមាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការសរសើរនឹងការតស៊ូរបស់អ្នកទាំងពីរណាស់ ដោយពួកគាត់បាននៅជាមួយគ្នាតាំងពីគ្មានអ្វីសោះ រហូតមានលុយចាយច្រើន និងអាចទិញរថយន្តទំនើបខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លាទៀតផង។ ជាក់ស្តែង យោងតាមគណនីហ្វេសបុករបស់ពួកគាត់ ដែលមានឈ្មោះថា Keo Dyna បាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើកឡើង នូវពាក្យពេចន៌ដ៏មានន័យមួយឃ្លាថា: “ការផ្លាស់ប្តូរជីវិត ពេលខ្ញុំមានលុយតែ2000រៀល ក៏អ្នកនៅក្បែរខ្ញុំ ពេលខ្ញុំមាន​10000ដុល្លា ក្នុង១ខែ ក៏អ្នកនៅក្បែរខ្ញុំអរគុណដល់គូជីវិត Sok Cheatey”។ ក្រោយឃើញបែបនេះ មហាជនបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបជំនួសពួកគាត់ ដែលពួកគាត់មានដៃគូជីវិតល្អបែបនេះផងដែរ៕

Related posts

Leave a Comment