ថាមែនមែន! នៅចាំគ្រូទាយល្បីម្នាក់ទាយថា Love Riya និង ប្រូសូ​នី មិនអាចបែកគ្នា ស្រាប់តែពេលនេះលទ្ធផលចេញហើយគឺ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើនិយាយដល់រឿងរ៉ាវស្នេហារបស់អ្នកមេម៉ាយល្បីសាច់សខ្ចី អ្នកនាង Love Riya ហើយនឹងប្រូសូនី ប្រិយមិត្តប្រាកដជាស្គាល់ជាក់ជាមិនខានដោយឡែកថ្មីៗនេះប្រហែលជាហ៊្វេនៗខ្លះនៅចាំពាក្យសម្តីរបស់គ្រូទាយល្បីម្នាក់ ហ៊ានចេញមុខទាយច្បាស់ៗថាLove Riya

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងលោកដែន សូនី ថា១០០ភាគរយ ពួកគេ ទាំង២នាក់នេះ មិនបែកគ្នានោះឡើយប៉ុន្តែពេលនោះ អ្នកនាងLove Riyaមិនច្បាស់ក្នុងចិត្តឡើយ ដោយសារតែពួកគេកំពុងតែឈ្លោះគ្នា។ ជាក់ស្តែងស្រាប់តែបែកធ្លាយដោយឃើញអ្នកនាងLove Riya និងលោកដែន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូនី បានបង្ហាញវត្តមានជាមួយគ្នា ក្នុងពេលយកទែនទែន ទៅពេទ្យហើយហើយលោកដែន សូនី ដែលប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ បង្ហោះរូបមួយសន្លឹក បង្កប់អត្ថន័យជ្រាលជ្រៅនោះ ក៏ធ្វើការលុបវិញដែរ សរុបមកសម្តីរបស់គ្រូទាយម្នាក់នោះពិតជាឈុតមែនទែនតែម្តង៕

Related posts

Leave a Comment