ថ្ងៃលោក តេស្លា លាចាកគឺជាថ្ងៃដែល អេឡុន ម៉ាសក៍ ម្ចាស់ឡាន Tesla ឡើងជាមហាសេដ្ឋីលេខ១លើផែនដី…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បរទេស៖ ដូចដែលប្រិយមិត្តមួយចំនួនបានជ្រាបខ្លះហើយថា ៧៨ឆ្នាំកន្លងផុតទៅ ថ្ងៃដែលលោកអេឡុន ម៉ាសក៍ បានក្លាយជាមហាសេដ្ឋីលេខ១ ត្រូវនឹងថ្ងៃដែលលោក នីកូឡា តេស្លា ស្លា.ប់ដោយឯកោម្នាក់ឯងក្នុងបន្ទប់សណ្ឋាគារ ទាំងគ្មានប្រាក់ជាប់ខ្លួន។ អេឡុន ម៉ាសក៍ ជាមហាសេដ្ឋី ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខ​ក្នុងសម័យកាលដែលយើងកំពុងរស់នៅ មានជាអាទិ៍ ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនី Tesla (យកឈ្មោះដូចលោក នីកូឡា តេស្លា) ក្រុមហ៊ុនផលិតយានអវកាស SpaceX ​ក្រុមហ៊ុនផលិតសូឡាស្រូបថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ SolarCity ។ល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះ មានការបោះពុម្ភសៀវភៅជីវប្រវត្តិសង្ខេបនឹងពណ៌នាយ៉ាងពិស្តារ អំពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអេឡុន ម៉ាសក៍ អត្តចរិត និងវិធីសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់សម្រាប់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនជាច្រើនសៀវភៅខ្លាំងណាស់ ។​ អ្នកអានជាច្រើននឹងរកឃើញថា ហេតុអ្វីបានជាលោកប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការជួយស ង្គ្រោះពូ ជម នុស្ស (Human Race) ដោយការបញ្ជូនមនុស្សទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រស់នៅភព​ព្រះអង្គារ? របៀបដែលលោកធ្វើការដើម្បីសម្លឹងឆ្ពោះទៅរកគោលដៅមួយនេះ និងវិធីធ្វើវាឲ្យក្លាយជាការពិត ពិសេសពួកយើងនឹងបានស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលលោកគិត និងចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតរបស់បុរសដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតម្នាក់នេះ ៕

វីដេអូ៖

Related posts

Leave a Comment