យល់សប្តិឃើញរាល់យប់ ទើបឃើញមុខពិត! ធំគ្រាន់បើ ប៉ុន.កំភួ នជើង ជាង៥ម៉ែ្រត! វែករនាម ជាពស់អ្នក.តា មានញ្ញា.ណបារមី,ម្ចាស់ហាងសម្រេចចិត្ត…( វីដេអូ )

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចម្លែកៗ៖ បើយោងតាមវីដេអូដែលបានបង្ហោះក្នុងបណ្តាញសង្គមទាក់ទងទៅនឹងបុរសម្នាក់បានចាប់ពស់វែកដ៏ធំ១ក្បាល មានប្រវែងជាង៥ម៉ែត្រ ត្រូវបានចាប់បាននៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយ ប៉ុន្តែម្ចាស់ភោគជនីយដ្ឋាន ពណ៌នាថា វាជាសញ្ញាផ្តល់នូវពរជ័យមួយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីឈ្មោះ Kanchana Saeton ក្រោយពេលដែលបុរសម្នាក់ចាប់បានវាក្នុងហាងរបស់នាង នាងក៏បានថតបង្ហោះក្នុងបណ្តាញសង្គម ធ្វើឲ្យមានអ្នកគាំទ្រច្រើនមែនទែន។ឋម្ចាស់ហាងបានជឿថានេះជាលាភ ដូចដែលជនជាតិថៃជាច្រើន ដែលជឿថា សត្វពស់គឺជាសត្វ ដែលមានវិញ្ញាណ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកស្រី Kanchanaបានសរសើរនៅក្នុងផ្នែកបញ្ចេញមតិយោបល់ថា ពស់វែកអាចជាអ្នកថែរក្សា នៃ ដែនដី ដែលភោគជនីយដ្ឋាន របស់នាងស្ថិតនៅ ។ នាងបានសរសេរថា ៖ «អ្នកការពារនេះនៅទីនេះគឺគួរ គោរពកោតខ្លាចខ្លាំងណាស់ »។ «ក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំមកនេះ ចាប់តាំងពីខ្ញុំបើកភោជនីយដ្ឋាន ខ្ញុំទើបតែ បានឃើញវាជា លើកដំបូងនៅថ្ងៃនេះ ព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្លាប់សុបិន្តអំពីវាប៉ុណ្ណោះ »។ ទោះយ៉ាងណាពស់វែក នេះចុងក្រោយ ត្រូវបានគេយកទៅព្រលែងចូលធម្មជាតិរបស់វាវិញចៀសវាបង្ករគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃ៕

វីដេអូ

Related posts

Leave a Comment