អ្នកវិ ទ្យាសា​ ស្ត្រប ង្ហើបថា អាមេរិកមានម៉ាសុីនពេលវេលា អាចមើលឃើញអតីតកាល…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បរទេស៖ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងក្រោមត្រូវបានធ្វើឡើងដោយវេ ជ្ជបណ្ឌិត និងអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអាមេរិកម្នាក់នៅពេលដែលគាត់បាននិយាយអំពីថា តើកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពជឿនលឿនកម្រិតណា និងរបៀបដែលពួកគេមានលទ្ធភាពរបស់ពួកគេរួចហើយ នៅលើឧបករណ៍ដែលអាចមើលព្រឹត្តិការណ៍ពីអតីតកាលដូចជាអ្នកកំពុងមើលតាមរយៈ កញ្ច ក់មួយផ្លូវយ៉ាង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នោះដែរ។ Steven Greer គឺជាបុរសដែលយើងត្រូវអរគុណចំពោះការរកឃើញនេះ ទោះបីជាការពិតដែលថាគាត់ជាគ្រូពេទ្យវ ះកា.ត់កែស ម្ផស្សជនជាតិអាមេរិកក៏ដោយ គាត់ក៏ជាស្ថាបនិកនៃអង្គការ UFO ដែលមានឈ្មោះថា“ មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអំពីការវា តទីនិយម” និង“ គម្រោងវិវ រណៈ” ។ យោងទៅតាមគាត់ឧបករណ៍នេះ និងអ្វីៗជាច្រើនទៀតអាចត្រូវបានគេតាមដានត្រលប់ទៅមន្ទីរពិសោធន៍អា វុធស ម្ងាត់នៅ White Oaks រដ្ឋ Maryland ។ គាត់បាននិយាយអំពីរបៀបដែលគាត់អាចទទួលបានព័ត៌មាននេះ ខណៈពេលដែលគាត់និយាយជាមួយទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលគាត់បានចា ប់ផ្តើម និយាយអំពីប្រធានបទដែលងាយស្រួលពីព្រោះទាហាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នោះគ្រាន់តែចង់អោយនរណាម្នាក់និយាយចេញមកតែប៉ុណ្ណោះ បើសិនជាដឹងរឿងមួយនេះ។ គាត់ក៏បាននិយាយអំពីរបៀបដែលឧបករណ៍ នេះត្រូវមានតាំងពីពាក់កណ្តាលទសវត្សឆ្នាំ ១៩៧០ និងកាន់តែពិសេសថែមទៀត អំពីរបៀបដែលវាដំណើរការជាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចដែលអាចបង្ហាញអ្នក ពីអតីតកាលដោយភាពងាយស្រួលដោយមិនគិតពីថា តើអ្នកចង់ឃើញអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីមួយម៉ោងមុនឬ មួយសតវត្សរ៍មុន។ នេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយក្នុងចំណោមបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿន ជាច្រើនដែលយោធាបានចូលមើលជាក់ស្តែងដូចដែលគាត់បានអះអាងថា នេះនិងច្រើនទៀតអាចត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងកំណត់ត្រា Akashic ដែលនៅក្នុងខ្លួនវាត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងការប្រ ណាំងចន្លោះចម្ងាយណាមួយ ៕

ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Related posts

Leave a Comment