ប្រទះម នុស្សច ម្លែកម្នាក់ដើរនៅលើភពព្រះអង្គារ ក្រុមយាន្តអវកាសណាសាស្លុ តចិត្ត (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិទ្យាសាស្ត្រ៖ ថ្មីៗនេះរបកគំ ហើញថ្មីមួយត្រូវបានកើតឡើងដែលពិតជាបណ្តាលឱ្យមានការរំភើបយ៉ាងខ្លាំងនិងភ័ យខ្លាំងផងដែរក្នុងចំណោមអ្នកឯកទេសខាងអវកាសវិទូនៅជុំវិញពិភពលោកយើងនេះ។ បើតាមការផ្សាយដោយវែបសាយបរទេសជាច្រើន បានបង្ហាញរូបភាពចំឡែកមួយត្រូវបានគេថតនៅលើផ្ទៃនៃភពព្រះអង្គាររបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលមានលក្ខណៈប្លែកជាងគេកំពុងសំលឹងមើលទៅនៅលើយាន Curiosity ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកខ្លះជឿថានេះជាចំណាំងផ្លា តនៃពន្លឺ ខណៈអ្នកផ្សេងទៀតអះអាងថានេះប្រហែលជាខ្មោ ចបន្ទាប់ពីទាំងអស់។ អ្នកខ្លះបាននិយាយថាប្រហែលជាម នុស្សភពផ្កាយនៅលើភពនេះ មិនខុសពីយើងទេខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតជឿថានេះជាស្ត្រីម្នាក់មកពីអនាគតធ្វើឱ្យយានរបស់ណាសាចង់ដឹងចង់ឃើញ។ យ៉ាងណាមិញ ទ្រឹស្តីមានលក្ខណៈគ្រប់ទីកន្លែងនៅពេលនេះហើយគ្មាននរណាម្នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីនោះទេ។ យើងមិនដឹងថាតើនាងមានជីវិតរស់ រឺជារូបសំណាក ឬវិញ្ញាណទេ។ ស្កតវីនអ្នកជំនាញបុរាណវិទូ គាត់ថាមិនគួរឱ្យជឿដែលបានរកឃើញស្រដៀងគ្នារាប់សិបដងតាមរយៈការពិនិត្យមើលរូបភាពដែលបង្កើតដោយអង្គការណាសា បានបញ្ជាក់ថានាងអាចមានជីវិតរស់

អាចជារូបសំណាក ឬទំនងជាអ្នករស់នៅ Martian បន្ទាប់ពីទាំងអស់នេះ វាជាការពិតដែលថានាងត្រូវបានមើលឃើញជាក់ស្តែងអាចពន្យល់ពីមូលហេតុដែលយើងមិនមានភ ស្តុតាងផ្សេងទៀតនៃពួកម នុស្សក្រៅភពនៅលើភពព្រះអង្គារ។ ប្រសិនបើនេះជាការពិតតើខ្មោ.ចពិតជាអាចជាមានលើម៉ាទីនមែនរឺ? យើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេ ប៉ុន្តែយើងខិតកាន់តែជិតនិងឈានទៅរកភាពច្បាស់លាស់មួយឆាប់ៗនេះ ៕ តើប្រិយមិត្តអ្នកអានជាទីមេត្រីយល់យ៉ាងណាដែរ?

វី ដេអូ៖

Related posts

Leave a Comment