ស​ ត្វជើងបួនដ៏ច ម្លែ កត្រូវបានប្រទះឃើញនៅលើភពព្រះអ ង្គារ ដោយយានរបស់ណាសា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បរទេស៖ ទោះបីជាអង្គការណាសានឹងមិនទទួលស្គា ល់វាក៏ដោយក៏វាហាក់ដូចជាស ត្វម្យ៉ាង ទោះបីវាជាអ្វីក៏ដោយគឺវាពិតជាបានកំពុងដេ ញតាមយានអវកាសយ៉ាងឆ្ល ងកា ត់វាលទំនាបនៃភពព្រះអង្គារ ហើយនៅពេលដែលឱកាសមួយទៀតនៃយានដែលបានចុះមកដីដើម្បីឱ្យដឹងប្រាកដនោះ វាមិនត្រូវបានថតនៅលើកាមេរ៉ាបានយូរជាងមួយវិនាទីនោះទេ។ ក្រុមអ្នកជំនាញជឿជាក់ថារឿងនេះ អាចជាអា ថ៌កំ បាំងសម្រាប់មូលហេតុដែលយើងមិនដែលចា ប់បាន ចលនាច្បាស់នៅពេលយប់ដោយសារវាមើលមិនឃើញ ហើយនិយាយយ៉ាងហោចណាស់នៅអំ ឡុងពេលនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ ទោះយ៉ាងណាសត្វនេះមើលទៅដូចជាមាន ទំហំប៉ុនឆ្កែច ចកទោះបីជាអ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់ថាផ្អែកលើរូបរាងរបស់វាក៏អាចស្មើនឹងម៉ាទីននៃខ្លាឃ្មុំខ្មៅបានដែរ។ តើអ្នកគិតថាសត្វនេះមើលទៅដូចអ្វី? វាពិតជាដើរលើដីដោយមានជើងទាំងបួនតាមដែលយើងអាចប្រាប់បាន ហើយវាពិតជាមានភ្នែកច្រ មុះនិងជើងទាំងបួនដែលយើងបានលើកឡើងពីមុនអញ្ចឹងផងដែរ។ ដោយហេតុថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សត្វនេះពិតជាមើលឃើញត្រឹមជាស្រ មោលរបស់វាក៏ពិតមែន តែវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការប្រកាសថាវាពិតជាស្រមោលនៃវត្ថុណាមួយនោះ ទោះបីជាវាអាចត្រូវបានរុលចូលទៅក្នុងដីក៏ដោយមានន័យថាទំហំ និងរូបរាងពិតប្រាកដរបស់វាគឺធំជាងវិធីដែលយើងនៅឯផែនដី ហើយកំពុងមើលឃើញតាមរយះរូបភាពដែលបង្ហាញនៅភពក្រហមឯណោះ ពោលគឺមិនដូចការឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែ កទេ ៕ តើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរ? ចងជ្រាបច្បាស់សូមទ ស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Related posts

Leave a Comment