ក្តុកក្តួលណាស់! ទីបំផុតស្គាល់​ ភីឡុតបើកយន្តហោះធ្លាក់ សមុទ្រជាពិសេសបន្សល់ទុកបណ្តាំចុងក្រោយ លាយលំនឹងទឹកភ្នែកថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បរទេស ៖ ប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៏ជាខ្លាំង ដោយយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងដឹកជញ្ជូនឥណ្ឌនេស៊ី បំណែកយន្តហោះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងសមុទ្រដែល យន្តហោះនោះបានធ្លាក់។ អ្នកជំនាញបានសន្និដ្ឋានជាលើកដំបូងថា អ្នកដំណើរ និងក្រុមការងារយន្តហោះទាំង ៦២នាក់ គ្មា នសង្ឃឹមថា មានអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនោះឡើយ។ ទោះបីជាយ៉ា ងណា អាជ្ញា ធរ និងក្រុមជួយសង្គ្រោះឥណ្ឌូនេស៊ី កំពុងតែប្រតិបត្តិការរុករក និងជួយសង្រ្គោះដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសកម្មជាទីបំផុត។ជាក់ស្តែង សូមរំលឹកផងដែរថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋមន្រ្តីដឹកជញ្ជូនរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី បានឱ្យដឹងថា បំណែកយន្ត ហោះ ដឹកអ្នកដំណើរឥណ្ឌូណេស៊ី ត្រូបានគេរកឃើញនៅក្នុងសមុទ្រជ្វាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ យ៉ាងណាមិញ បើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Channel NewsAsia នៅទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។ យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងផ្ទុកមនុស្សជាង៦២នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានដាច់ការទាក់ទងហើយបានធ្លា ក់ចូលក្នុងសមុទ្រជ្វា នៅប្រទេស ឥណ្ឌូ នេស៊ី ប្រតិបត្តិការរុករក និងជួយសង្រ្គោះកំពុងបន្តប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសកម្មជាទី បំផុត។ ក្នុងនោះផងដែរ រូបភាពអ្នកបើកយន្តហោះឥណ្ឌូនេស៊ីដែលធ្លាក់ថ្មីៗ បណ្តាលស្លា ប់ទាំងអស់ គ្មានអ្នកនៅរស់ឡើយ និងលិខិតបន្សល់ចុងក្រោយរបស់គាត់إن لله و إنا إليه راجعون សូមអានលិខិត ចុងក្រោយរបស់ ភីឡុត។ ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក

Related posts

Leave a Comment