ឥណ្ឌាបានចា.ប់ខ្លួនទា.ហា.នចិ.ននៅតំប ន់ព្រំដែ នដែលមានជ.ម្លោះ..(វីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាហានចិនម្នាក់ត្រូវបានចា ប់ខ្លួ ននៅខាងឥណ្ឌានៃខ្សែត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែង (LAC) នៅ Ladakh ។ យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពឥណ្ឌាទាហានចិនបានរំ លោ ភលើ LAC ហើយត្រូវបានកងទ័ពឥណ្ឌាចា ប់យកទៅឃុំ ឃាំ ង។​ សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កងទ័ពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាននិយាយថាទាហានចិនត្រូវបានគេនាំទៅកាន់មន្ទីរឃុំ.ឃាំ ងកាលពីថ្ងៃសុក្រពីបទរំ លោ ភចូលក្នុងទឹកដីឥណ្ឌានៅក្នុងតំបន់មួយនៅខាងត្បូងបឹង Pangong Tso ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថា“ ទាហានរំដោះប្រជាជនរបស់ PLA កំពុងត្រូវបានដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីនិងកាលៈទេសៈដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ LAC [បន្ទាត់នៃការគ្រប់គ្រងជាក់ស្តែង]” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនទាន់មានការបញ្ជាក់ឬការអត្ថាធិប្បាយណាមួយពីប្រទេសចិននៅឡើយទេ។ ការប្រឈ មមុខដា ក់គ្នាដ៏ខ្ពស់រវាងក្រុមយ ក្សនៅអាស៊ីបានចាប់ផ្តើមនៅដើមខែឧសភាជាមួយនឹងការវា យត ប់គ្នាយ៉ាងខ្លាំ ងហើយបានផ្ទុ ះឡើងដោយការប្រ យុ ទ្ធតទ.ល់នឹងដៃជាមួយក្លិ បថ្មនិងក ណ្តា.ប់ដៃកាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនាដែលបណ្តាលឱ្យទាហានឥណ្ឌា ២០ នា ក់ស្លា.ប់។ ប្រទេសចិនត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមានអ្នកស្លា.ប់និងរ បួ សប៉ុន្តែមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតទេ។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកភាគីទាំងសងខាងបានដាក់ព ង្រា.យកងទ័ពរា ប់ពា ន់នា ក់និងអាវុ.ធធុ នធ្ង ន់ចូលទៅក្នុងតំបន់តា នតឹ ងក្នុងតំបន់ ឡាដាក ដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការក្តាប់សីតុណ្ហភាពរដូវរងារត្រជាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនបានឈ្លោ ះប្រ កែ កគ្នាចំពោះព្រំដែនរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល ៧ ទសវត្សរ៍និងបានធ្វើស ង្គ្រា មយ៉ាងខ្លីនៅឆ្នាំ ១៩៦២ ។ ប្រទេសជិតខាងបានធ្វើកិច្ចចរចាផ្តា ច់ ការជាច្រើនលើកប៉ុន្តែបានបរាជ័យក្នុងការបន្ធូរបន្ថយការបង្កើតយោធា។ ក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាថ្មីមួយរវាងមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់។ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបាននិយាយថា“ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាគីទាំងពីរបានរក្សាការប្រាស្រ័យទាក់ទងនៅកម្រិតមូលដ្ឋានដើម្បីចៀសវាងការយល់ច្រឡំនិងការភ័ន្តច្រឡំ” ។

ទាហានឥណ្ឌានិងចិនតែងតែបាត់បង់ផ្លូវរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ដែលមានជ ម្លោះ។ កាលពីខែតុលាប្រទេសឥណ្ឌាបានឃុំខ្លួ នទាហានចិនម្នាក់ទៀតនៅក្នុងតំបន់ឡាដិករបស់ឡាដិកប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានគេរកឃើញថាបានវង្វេងផ្លូវឆ្លងកាត់ព្រំដែនពិត។ កាលពីខែកញ្ញាប្រទេសចិនបានដោះលែងជនជាតិឥណ្ឌា ៥ នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនពីរដ្ឋភាគខាងកើតនៃរដ្ឋ Arunachal Pradesh ចំពេលមានភាពតា នតឹ ងរវាងប្រទេសទាំងពីរ។ បុរសទាំង ៥ នាក់ជាអ្នកប្រ មា ញ់។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Related posts

Leave a Comment