លោក អេឡុន ម៉ាសក៍ ក្លាយសេដ្ឋីលេខ១លើផែនដី វ៉ាដា.ច់ជើងចាស់លឺសួរភឹង ប្រើពេលតែ១ឆ្នាំ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បរទេស៖ លោក Elon Musk ក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុតលើពិភពលោកជាមួយទ្រព្យ ១៨៥ពាន់លានដុល្លារ។ ក្នុងនោះលោក Elon Musk ជាម្ចាស់ និងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន SpeceX និងក្រុមហ៊ុន Tesla បានក្លាយជាកំពូលមហាសេដ្ឋីទី១លើពិភពលោក ជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិ ១៨៥ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន BBC ចេញផ្សាយមុននេះបន្តិច។ លោកបានយកឈ្នះដំណែងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេលើលោកពីលោក Jeff Bezos ដែលធ្លាប់កាន់តំណែងជាកំពូលអ្នកមានបំផុត លើលោកតាំងពីឆ្នាំ២០១៧មក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រួមទាំងការកើនឡើងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla, Musk មានទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធជាង ១៨៨,៥ ពាន់លានដុល្លារ, ច្រើនជាង ១,៥ ពាន់លានដុល្លារច្រើនជាង Bezos! សហគ្រិនឆ្នើមម្នាក់នៅពីក្រោយក្រុមហ៊ុន Tesla Inc និង SpaceX ឥឡូវនេះគឺជាអ្នកមានបំផុតនៅលើភពផែនដី។ ការប្រមូលផ្តុំគ្នា ៤,៨% នៅក្នុងតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីបានធ្វើឱ្យលោក Musk ឆ្លងកា ត់ក្រុមហ៊ុន Amazon.com Inc ដែលជាជំរើសមួយដែលលោក Bloomberg មហាសេដ្ឋីប៊ីចសេដ្ឋីដែលជាចំណាត់ថ្នាក់របស់អ្នកមាន ៥០០ នាក់នៅលើពិភពលោក ៕

Related posts

Leave a Comment