មីស៊ី.លថ្មីកូរ៉េខាងជើងមួយគ្រា ប់អាចបំ ផ្លា ញប្រទេសជប៉ុនចេញពីផែនទី ទោះខែលការពាររបស់ អាមេរិ កក៏ទប់មិនជាប់..(វីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របាយការណ៍ថ្មីៗបានអះអាងថា ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងផលិតមីស៊ី លនុ យ ក្លេ អ៊ែរល្បឿនលឿនជាងសំឡេង៦,៤៣៧គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដើម្បីបុ កទ ម្លា យខែលការពាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ រដ្ឋផ្តាច់ការមួយនេះគ្រោងនឹងបង្កើនឃ្លាំងអាវុ ធរបស់ខ្លួនជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវមួយដែលមានគោលបំណងអភិវឌ្ឍមីស៊ី លដ៏ប្រល័ យដែលអាចក.ម្ទេ.ចខែលការពាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយដាក់ឈ្មោះថា “បណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រការពារជាតិ”, មជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងស្រាវជ្រាវមីស៊ី លល្បឿនលឿនជាងសំឡេងដែលមិនអាចត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ដោយប្រព័ន្ធការពារដែលមានស្រាប់បានឡើយ។ តាមទស្សនៈរបស់កូរ៉េខាងជើង មីស៊ី លទាំងនេះអាចជា “ដាវវេ ទម ន្ត” ដែលត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីបំបែកខែលការពារតំបន់រយៈកម្ពស់ខ្ពស់របស់អាមេរិក ហៅកាត់ថា THAAD។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយអាចធ្វើដំណើរបានចម្ងាយជាង៦,៤៣៧គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង មីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសំឡេងនេះអាចកម្ទេចទីតាំងណាមួយនៅលើផែនដីក្នុងរយៈពេល៣ម៉ោង។ មិនដូចមីស៊ី លផ្លោ ងស្តង់ដាទេ មីស៊ី លល្បឿនលឿនជាងសំឡេងនេះមិនមានគន្លងធម្មតាឡើយហើយជាលទ្ធផលអាចផ្លាស់ប្តូរស ង្គ្រា មនាពេលអនាគត។ យោងតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពូល លោកបណ្ឌិត Siegfried Hecker បាននិយាយថា ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបច្ចុប្បន្នមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសាងសង់នុ យ ក្លេ អ៊ែរចំនួន៤៥គ្រា ប់ដែលអាចបំ ផ្លា ញប្រទេសជប៉ុនចេញពីផែនទី៕

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Related posts

Leave a Comment