ចឹងបានថាមនុស្សកុំអោយមើលងាយមនុស្ស! ពីមុខជាអ្នកទោ*ស*គ្រឿ*ងញៀ*នម្នាក់ ឥឡូវក្លាយជាម្ចាស់ផលិតផលល្បីមួយ និងបានរៀបការជាមួយប្តីមហាសេដ្ឋីទៀតដោយសារតែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះហើយ អ្វីដែ លអ្នកទាំងអស់គ្ នាសើចដែ លធ្ វើអោយការមើល ងាយមួយនេះធ្វើ អោយពួ កគេតស៊ូមកដ ល់សព្វ ថៃនេះ។អ្នក ធ្ លាប់តែឃើញគេយ ករូប គាត់មកសើច ចំអកមែន ទេ? នៅ ពេលដែលឃើញ គាត់រៀបការជាមួយ បុរសដែលស្បែ ក ខ្មៅ ហើយច្បាស់ជាម្នាក់ៗគិត D i r t r y M i n d មកលើ រូបគាត់ ហើយមែន ទេ? នាងមានឈ្មោះថា M a d a m B o w i e ប្រហែលជា មនុស្សជាច្រើន ណាស់ដែល មិនបានស្គាល់ ពីឈ្មោះរបស់ នាង។ តើលោក អ្នក ដឹងថា នារី នេះជា អ្នកណា ទេ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាង គឺជាម្ចាស់ ផលិត មួយឈ្មោះថា Madam Bovy Natural Span។ ហើយផលិតផល របស់នាង កំពុងតែមាន ការលក់ចេញ ទៅក្រៅប្រទេសយ៉ាង ច្រើនផងដែរ។ មុននឹងនាងមានថ្ងៃនេះនាងធ្លាប់កើតជំងឺ ផ្លូវ ចិត្ តយ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ ព្រោះ កាលពីក្មេងនាងត្រូវបានជាប់គុកដោយសារ គ្រឿ ង ញៀ នហើយ ពេលនោះគឺនាងកំពុងមានគភ៍ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយនាងមិនបានបន្ទោសអ្នកណាទាំងអស់អំពីរឿងនេះនាងតែងតែបន្ទោសខ្លួនឯងគ្រប់ពេល ពេលនឹកឃើ្ញញរឿងនេះដែលធ្វើឲ្យនាងមានមានវិប្បដិសារីដែលធ្វើខុសចពោះគ្រួសាររបស់យ៉ាងខ្លាំង។ នៅពេលដែលនាងនៅក្នុង គុ កនាងតែងតែគិតថា ពេលចេញទៅវិញថ្ងៃណាមួយនាងនឹងកែប្រែប្រវត្តិ សាស្រ្ តរបស់នាង នឹងក្លាយជាមនុស្សដ៏ល្អម្នាក់ នឹងតបស្នងនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនាងបានធ្វើ នឹងបាត់បង់ពីមុន។

នៅ ពេលដែលនាង ចេញមកវិញ នាងធ្វើជា អ្នក លក់បាយ តាមរទេះនៅ ពេលព្រឹក ហើយ មួយថ្ងៃនាងរកបានត្រឹមតែ 250បាត តែប៉ុណ្ណោះ ដែលតម្រូវឲ្យឈរសឹុង24ម៉ោងដែលគ្មានកៅអីនឹងអង្គុយ។ នាងដឹងថាវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលសម្រាប់នាងទេ តែនាងត្រូវតែតស៊ូដើម្បីលុយនឹងជីវភាពរបស់នាង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយនាងតែងប្រាថ្នាសន្សំលុយ នឹងបើហាងមួយដែលនាងពេញចិត្តនាងខ្ចីលុយអ្នកភូមិរបស់នាងដើម្បីចាយ រស់នៅបន្ទប់តូចមួយពេលខ្លះស្បែកជើងរបស់នាងដាច់គ្មានអ្វីពាក់ទៅធ្វើការហើយបាយមួយពេលនាងចំណាយអស់តែ10បាតប៉ុណ្ណោះ ពេលខ្លះទៀតក៏ត្រូវដាច់បាយផងដែរ។ ជីវិតរបស់នាងគឺមិនធម្មតាដូចនារីដទៃទេគឺនាងតស៊ូគ្រប់ឧបសគ្គ។ ហើយវាអាចជាមេរៀនយ៉ាងល្អមួយសម្រាប់មនុស្សដទៃទៀតគឺត្រូវតស៊ូដល់ទីបញ្ជប់។ រហូតដល់ព្រះបានប្រទានបុរសសញ្ចាតិនីហ្សេរីយ៉ាឲ្យនាង នេះគឺជារង្វាន់ធំក្នុងឆាងជិវិតរបស់នាង ចាប់តាំងពីនាងស្គាល់គាត់ នាងដូចជាព្រះនាងCinderrela អញ្ចឹង។

នាងបានជួបបុរស អ្នកមានវ័យក្មេងម្នាក់នេះនៅBTS. ពេលនោះភ្លើងស្នេហ៏បានចាប់ផ្តើម ពេលស្គាល់គាត់ដំបូងពិតជាពិបាកក្នុងការនិយាយ សារសងគ្នា ណាស់ពីព្រោះនាងមិនចេះភាសាអង់គ្លេស ហើយយើងតែងតែត្រូវការ អ្នកបកប្រែឲ្យយើងជានិច្ចបូករួមជាមួយនឹងវប្បធម៍ នឹងការរស់នៅខុសគ្នាផងដែរវាពិតជាធ្វើ ឲ្យមានការពិបាកណាស់ ប៉ុន្តែមិនជាអ្វីនាងនៅតែ តស៊ូដើម្បីក្តីស្រលាញ់មួយនេះ។ រយះពេល3ឆ្នាំមកហើ

ទទួលបានប្តីល្អ នឹងរឿងអាពិពាហ៏ ដ៏ហឹកហាក់មួយវាជាសុបន្តិ របស់កញ្ញា តាំងតែពីនៅក្មេង មកម្ល៉េះ។ តីរបស់ហាក់ដូចជាព្រះដែលធ្វើឲ្យជីវិត របស់នាងរស់ ឡើងវិញ អញ្ចឹង នឹងដូចជា ការចាប់កំណើត ជាលើកទីពីរផងដែរ។ យើងរស់នៅជាមួយយគ្នាដោយមានក្តីសុខ សុខទាំងថ្ងៃនឹងទាំងយប់។

ពីគ្មានអ្វីទាល់តែសោះអាចក្លាយជាសេដ្ឋី មានផ្ទះរស់នៅធំស្កឹមស្កៃ មានឡានទំនើបៗជិះ ពីមនុស្សដែលគេមិនសូវស្គាល់ មិនចង់ រាប់អានក្លាយ ទៅជាមនុស្សល្បីហើយសព្វថ្ងៃនេះនៅ បណ្តាយសង្គម Facebook របស់នាងកំពុងមានអ្នក Followរហូតទៅដល់ 60,000នាក់។ នេះក៏ជាមេរៀន ល្អដ៏ល្អមួយ សម្រាប់អ្នកផ្សេងៗ ទៀតដើម្បីឲ្យមានការ តស៊ូរក្នុងជីវិត។

Related posts

Leave a Comment