ពស់ទំ.នើងចិត្តយក្សមួយក្បា.លវា.យប្រ.ហាប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសផ្អើលអស់នគរបាលមួយអ ង្គភាព…(វីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បរទេស៖ ស៊ីស៊ីធីវីបានថតគឺជាពេលវេលាដ៏គួរឱ្យអស់សំណើចផងនិងភ័ យផងដែលពស់បានវារចូលទៅក្នុងស្ថានីយ៍ប៉ូលីសហើយលោ តទៅរកខាំម នុស្សដែលអង្គុយនៅបន្ទប់រង់ចាំ។ យ៉ាងណាមិញ បុរសនោះបានរា.យការណ៍ពីហេតុកា រណ៍មួយនៅឯស្ថានីយ៍នៅភាគខាងជើងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ (ថ្ងៃ៨ ខែធ្នូរ) ពេលរសៀលនៅពេលស ត្វព ស់បានឡើងកាំជណ្ដើរបន្ទាប់មកវាក៏វារចូលតាមទ្វារខាងមុខ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពស់ដ៏ខ្មៅងងឹតបានក្រឡេកមើលទៅបុរសនោះដែលក្រឡេកមើលនៅពេលដែលវាមានច ម្ងាយតែប៉ុន្មានអ៊ីញពីគាត់។ យ៉ាងណាមិញ ភ័.យស្ល.ន់ស្លោហើយព ស់ក៏ងើបឡើងហើយលោតត្រង់ជើងបុរសនោះ។ ម៉ាស៊ីនថតពីស៊ីស៊ីធីវីពីស្ថានីយ៍បានចា ប់យកឈុតដែលមិនគួរឱ្យជឿខណៈដែលបុរសម្នាក់ឈ្មោះអាភីឆាតឆូថុងអាយុ ៤៥ ឆ្នាំបានចាប់ផ្តើមព្យាយាមយកស ត្វល្មូនដែលមានប្រវែង ៦ ហ្វីតនេះតៅ។ ទីបំផុត Apichat បានគ្រ ប់គ្រងព ស់នេះនៅពេលដែលមន្រ្តីម្នាក់បានដើរចេញទៅតុខាងមុខបន្ទាប់ពីលឺសំលេងរំខាន ៕

Related posts

Leave a Comment