សូមប្រយ័ត្ន! ក្រសួងប្រកាសអត្តសញ្ញាណ ឈ្មោះ និងទីតាំង អ្នកឆ្លងកូវីដទាំង១០នាក់ជាផ្លូវការហើយ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុននេះបន្តិចក្រសួងបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈអំពីករណីឆ្លងកូវីដបន្តរនៅកម្ពុជា ដែលគិតត្រឹមព្រឹកនេះមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន១០នាក់ សរុបចំនួនអ្នកឆ្លងទាំងអស់មាន៣៤៥នាក់ ជាសះស្បើយ៣០៥នាក់ ៤០នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះផងដែរដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋបានការពារខ្លួនទាន់ពេល សម្តេចបានបញ្ជាក់ឱ្យក្រសួងបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណ ឈ្មោះ និងទីតាំងអ្នកឆ្លងទាំងនោះដើម្បីឱ្យពលរដ្ឋបានដឹងខ្លួនឆាប់ទាក់ទងទៅក្រសួងដើម្បីធ្វើតេស្ត។​ អ្នកឆ្លងថ្មីទាំង១០មានដូចខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១.បុរសេជនជាតិខ្មែរឈ្មោះ អ៊ីវ សុគន្ធ អាយុ៧៥ឆ្នាំ អាសយដ្ឋានសង្កាត់ផ្សារថ្មី ខណ្ឌដូនពេញ ធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិន

២.បុរសជនជាតិអាមេរិក ឈ្មោះ KAW THIKUN អាយុ៥៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារថ្មី ខណ្ឌដូនពេញ ធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសិន

៣.បុរសជនជាតិអាមេរិក ឈ្មោះ SHAWN THACH អាយុ៤២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រតទេសចិន

៤. បុរសជនជាតិ អាមេរិក ឈ្មោះ OUM CHANDARA អាយុ៤៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសអាមេរិក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងនោះមាន៦នាក់ទៀតគឺជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ដែលត្រូវបានក្រសួងរកឃើញថាជាបុគ្គលិកហាងPEDROសាខាផ្លូវព្រះសីហនុ មានអត្តសញ្ញាណដូចខាងក្រោម៖

៥.ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ ឈ្មោះ MUY SOPHEAVY អាយុ២២ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅផ្ទះជួលនៅខណ្ឌ្ចច្បារអំពៅ

៦.ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ ឈ្មោះ YEAK CHANTHA អាយុ២៨ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ច្បារអំពៅ ខណ្ឌច្បារអំពៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧.បុរសជនជាតិខ្មែរ ឈ្មោះCHEAK CHANRATH អាយុ២០ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅត្រឡោកបែក៣ ខណ្ឌទួលគោក

៨. ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ ឈ្មោះ PHO DOLLA អាយុ២៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចម្ការមន

៩.បុរសជនជាតិខ្មែរ ឈ្មោះ KHAN VEHA អាយុ២៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្ថិតនៅសង្កាត់កំបូល ខណ្ឌកំបូល

១០. ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ ឈ្មោះ KOUCH DAVIN អាយុ២៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្ថិតនៅសង្កាត់កំបូល ខណ្ឌកំបូល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចនេះសូមបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់ខាងលើ មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងតាមដានអាការៈរបស់ខ្លួន ប្រសិនបើមានការសង្ស័យប៉ះពាល់សូមខលទៅក្រសួងជាបន្ទាន់៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមអានសេចក្តីលម្អិតរបស់ក្រសួង៖

Related posts

Leave a Comment