ទំពាំងស្អុយ!! អ្នកគ្រូខំពន្យល់ចង់បែកបំពង់ក តែសិស្សក្មេងៗនាំគ្នាលួចមើលទូរស័ព្ទធ្វើព្រងើយ ថែមទាំងនិយាយថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនាពេលបច្ចុប្បន្នបានរីកដុះដាលគ្រប់ស្រទាប់ មិនថាចំពោះយុវវ័យ ឬសូម្បីកុមារនោះទេ ព្រោះវាគឺជាឧបករណ៍ដ៏ទាក់ទាញបំផុត ជាពិសេសចំពោះកុមារ។ ជាទូទៅយើងឃើញកុមារស្ទើរតែទាំងអស់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទច្រើនជាងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថា តើការលេងទូរស័ព្ទនេះ ផ្តល់ផលប៉ះពាល់ ឬផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះកុមារដែរឬទេ? នេះគឺជាចម្ងល់មួយដែលឪពុកម្តាយ និង មនុស្សភាគច្រើនតែងតែចោទសួរឡើង។ ទោះបីជាទូរស័ព្ទបានផ្តល់នូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏ពិតមែន វាក៏ជះផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរ ពោលគឺប៉ះពាល់ភ្នែក ខួរក្បាល និងរូបរាងកាយជាដើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុករបស់ឈ្មោះ សុម៉ា និច ដែលត្រូវជាគ្រូបង្រៀនរបស់ក្មេងៗ ប្រព្រឹត្តខុសវិន័យរបស់សាលារៀន ដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទកំពុងតែសិក្សារ ហើយនៅពេលនោះ ត្រូវអ្នកគ្រូបង្រៀនចាប់បានសិស្សដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទពេលកំពុងរៀន ដោយពិន័យឲ្យឈរ និងដកហូតទូរស័ព្ទពីសិស្សរហូតដឹងកំហុសទើបឲ្យទូរស័ព្ទវិញ នេះជាការៀបរាប់របស់គាត់ “អ្នកគ្រូខំពន្យល់ចង់បែកបំពង់កតែកូនៗនាំគ្នាលួចមើលទូរស័ព្ទ(កំហុសគ្រូរឺឪពុកម្ដាយ)ហួសចិត្ត”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment