ជួយស៊ែរចែកគ្នាដឹងផង! នៅតែមានអ្នកចាញ់បោកគេទៀត នេះសំណាងហើយ ប៉ះចំអ្នកវេរលុយវីងចិត្តធម៌ ប៊ិះចាញ់បោកជនខិលខូចអស់៨០០ដុល្លារ ក្រោមរូបភាពផ្ងើរឥវ៉ាន់ពីក្រៅប្រទេស…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តប្រាកដជាធ្លាប់បានដឹងពីករណីបោកក្នុងរូបភាព ធ្វើជាផ្ញើរបស់មានតម្លៃ ឬលុយកាក់ជាច្រើនឲ្យ រហូតដល់អ្នកត្រូវគេបោក វេរលុយឲ្យទៅគេក្រោមរូបភាព អ្នកនៅព្រលាន ក្រុមហ៊ុនផ្ញើរបស់ គយ ពន្ធដារ តេមកឲ្យវេរលុយ ដើម្បីយកឥវ៉ាន់ចេញ ហើយជនរងគ្រោះក៏ស្មានតែបានឥវ៉ាន់មែន ក៏ព្រមវេរលុយឲ្យគេជាដើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីនេះក៏មិនខុសពីលើកមុនៗដែរ ដោយស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ ប៊ិះនឹងចាញ់បោកជនខិលខូចអស់ប្រាក់៨០០ដុល្លារ ក្រោមរូបភាពគេផ្ងើរអ៊ីវ៉ាន់ឲ្យពីក្រៅប្រទេស ជាសំណាងល្អ ដោយមានការសង្ស័យ ម្ចាស់ហាងវីង បានសួរនាំទៅទើបដឹងរឿងថាចាញ់បោកល្បិចជនខិលខូច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្ចាស់ហាងវីង ដែលមានគណនេយ្យហ្វេសបុកឈ្មោះថា “ចាន់លី ស្រីអូន” បានឲ្យដឹងបែបនេះថា៖ ” គាត់មកវេរលុយកន្លែងខ្ញុំ800$ គាត់ថាវេរទៅខេត្តសៀមរាបក្មួយសួរនាំគាត់ភ្លាមទីបំផុតចាញ់បោកគេមែន ជួយគាត់បានសំេរចហេីយ ជួយចែករំលែកផងបងប្អូនជនរួមជាតិ ”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment