ខ្មែរដូចគ្នាគួរតែចេះជួយគ្នា!! ស្គាល់​មុខ​ហើយ​ បុគ្គលម្នាក់ ជា ជនដែល​ប្រឆាំង​ការនាំ អង្ករ​កសិករ​ខ្មែរ​ទៅកាន់​អូស្ត្រាលី​ គឺ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្គាល់​មុខ​ហើយ​ ជនដែល​ប្រឆាំង​ការនាំអង្ករ​កសិករ​ខ្មែរ​ទៅកាន់​អូស្ត្រាលី​ ៖​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខៀវ​ ដារា​ ជាសកម្មជន​បក្សសង្គ្រោះ​ជាតិ​ នៅ​ Melbourn​ ពីមុន​ ។
បច្ចុប្បន្នរស់នៅទីក្រុងAdelaide​ ប្រទេស​ អូស្រ្តាលី​ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុគ្គល​ម្នាក់​នេះ​ កំពុង​បង្ហាញ​ខ្លួន​ជាជនតិរច្ឆាន​ប្រឆាំង​នឹង​កសិករខ្មែរ​ ដោយបាន​កំពុង​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​ប្រឆាំង​ការនាំអង្ករ​កម្ពុជា​ទៅ​កាន់​ អូស្ត្រាលី​ ។ ច្បាស់​ណាស់​ថា​
ទង្វើ​បុគ្គល​នេះ​មិនមានឥទ្ធិពល​ ឬ​ ប្រសិទ្ធិភាព​ លេី​រដ្ឋាភិបាល​អូស្ត្រាលី​ទេ​ ទោះបី​បុគ្គល​នេះ​បាន​ធ្វើ​លិខិត​ទៅ​សមាជិក​សភា​ អូស្រ្តាលី​ក៏ដោយ​ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្តែ​វាបង្ហាញ​អោយឃេីញថា​
ខៀវ​ ដារា​ គ្រាន់​តែ​មានឈ្មោះ​ជាខ្មែរ​ តែ​ខួរ​ក្បាល​មានសុទ្ធតែ​សំរាម​ មិនខុសពី​មេរបស់វាទេ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សារបន្ថែម​ពី​បងប្អូន​ខ្មែរ​នៅ​ អូស្រ្តាលី​ ផ្ញេីមកខ្ញុំ​ អំពី​ ប្រវត្តិ​ ខៀវ​ ដារា​ សកម្មជន​បក្សសង្គ្រោះ​ជាតិ​នៅ​ អូស្ត្រាលី​ ៖

-គាត់ជាអ្នកមកពី Melbourn
-គាត់ជាអ្នកបកប្រែ
-គាត់ជាសមាជិកវិទ្យុ SBN ប្រចាំរដ្ឋអូស្រ្តាលីខាងត្បូង
-គាត់ពុំមែនជាសមាជិកនៃសមាគមណាមួយប្រចាំ SA, ទេ

-ជាសមាជិកនៃ Buddhist Temple, ហើយកំពុងមានបញ្ហានៅក្នុងវត្តនេះផងដែរ
-ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃគណបក្ស Labour, ហើយគាត់មិនទទួលបានការគាំទ្រនោះទេ
-គាត់មិនមានប្រជាប្រិយភាពនៅ SA ទេ

Related posts

Leave a Comment