ស្រណោះណាស់!! បូមរីងហើយព្រឹកនេះ នៅតែរកសពស្ត្រីដែលបានបាត់ខ្លនដោយសារស្រុតបាក់ផ្ទះទំនើបលើទឹកនោះនៅតែមិនឃើញដដែល…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បា.ក់រលំស្រុ.តផ្ទះកញ្ចក់ចូលក្នុងទឹកស្រះ ជា.ប់ស្ត្រីម្នាក់ក.ប់ទៅជាមួយ នៅភូមិសំរោងទាវ សង្កា.ត់ក្រាំងធ្នង់ ខណ្ឌសែនសុខ បេីតាមសេចក្ដីរាយការណ៍ពីសហ.ការីហង្សតូចបានអោយដឹងថា​ ហេ.តុ.ការ.ណ៍នេះបានកេីតឡេីងតាំងពីវេលាម៉ោង10និង30នាទីព្រឹក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃទី14/11/2020 រហូតមកដល់ម៉ោង6និង30នាទីព្រឹក​ ថ្ងៃទី15/11/2020 សមត្ថកិច្ចរក.ស្ត្រីរ.ង.គ្រោះមិនទា.ន់ឃើញ.នៅឡើយទេ​ ។ អ្នកស្រុ.កភូមិនិយាយប្រា.ប់ក្រុមការងារហង្សតូចថា ហេតុការណ៍បា.ត់ស្រុ.តផ្ទះ​លំហែ.កា.យចូលក្នុង​ស្រះនេះ គឺកេីតឡេីងតាំងពី​វេលា​ព្រឹក​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មកម្ល៉េះ តែ​ម្ចាស់ផ្ទះមិន​ទម្លា.យ​ព័ត៌មាន ព្យាយាមបិ.ទបាំ.ងព័ត៌មាននេះ ដោយបិ.ទ.ទ្វារ​របង​ជិតស.ម្ងំ​ឲ្យ​កម្មករ បូមទឹក​ចេញ បិងកកា.យ​រើ ដេីម្បីរក.ស្ត្រីរ.ង.គ្រោះ រហូត​អ.ស់​លទ្ធភា.ពហេីយ ក៏រក.​ស្ត្រី.រងគ្រោះមិ.នឃើ.ញ រហូតមកដល់​វេលា​ល្ងាចថ្ងៃ​ដដែល ក៏​ទម្លា.យ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព័ត៌មានប្រាប់​ទៅ​សា.ច់ញា.តិក្នុងភូមិបានដឹង ទេីប​អ្នកភូមិផ្អើលឆោឡោ​បបួ.លគ្នាទៅចោមរោ.មមេីលពេញមុខផ្ទះវីឡាកេីតហេតុតែម្តង ។​ ​តែ​ទោះជា​យ៉ាងណាក្តីទីតាំង​កើតហេតុត្រូវបាន​ម្ចាស់បិ.ទទ្វារ​រប.ង​ជា.ប់ ក្រៅពី​សមត្ថកិច្ចនិងអា.ជ្ញាធរមូលដ្ឋាន គឺមិ.ន​អ.នុញ្ញាត​ឲ្យ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចូល​ឡើយ ហើយ​ការងារ​បូមទឹករើកកាយ​រ.ក​ស្ត្រីរ.ងគ្រោះនៅតែ​បន្ត​អស់​ច្រើន​ម៉ោងទៅហើយ នៅតែ​រ.កស្ត្រីរ.ងគ្រោះ​មិ.នឃើញ​ទៀត ។ សារព័ត៌មានហង្សតូច

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment