ញាក់សាច់!! ថ្ងៃនេះ ខេត្តមណ្ឌលគីរី ចុះត្រជាក់នៅត្រឹមជាង ១០ អង្សារ ចុះអ័ព្ទផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើយោងតាម ទំព័រផេកឯកឧត្ដម ខៀវ កញារិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បានឱ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី ១០ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នេះ អាកាសធាតុនៅក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគីរី មានអាកាសចុះធាតុត្រជាក់ សីតុណ្ហភាពត្រឹម ១៨ ទៅ ១៩ អង្សាសេ និង មានភ្លៀងធ្លាក់តាំងពីម៉ោង ៤ ទៀបភ្លឺ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរ បើតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ស្តីពីអាកាសធាតុ ចាប់ថ្ងៃទី ១១ ដល់ ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ បានឱ្យដឹងថាតាមរយៈឥទ្ធិពលនៃព្យុះទី២១ ឈ្មោះ អេតូ (ETAU) និងព្យុះទី២២ ឈ្មោះ (VAMCO) នឹងធ្វើឱ្យ នៅតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់ ពីកម្រិតធម្យមទៅច្រើន ហើយមានសីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ២០ oC ទៅ ២៨ oC និងមានសីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ២១ oC ទៅ ៣០ oC ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment