វៀតណាម៖ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលរស់នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជានិច្ច…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ ប្រទេសវៀតណាមបាន ចេញនូវគោលការណ៍ណែនាំនិងគោលនយោបាយ ជាច្រើនដើម្បី វិនិយោគ ការអភិវឌ្ឍផលិតកម្ម និងលើកកម្ពស់ជីវភាព​រស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរ នៅភាគខាងត្បូងវៀតណាម មានដូចជា៖ គោលនយោបាយដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍផលិតកម្មនិង ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ។​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការគាំទ្រសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅ និងការប ង្កើតការងារ គាំទ្រដល់ គ្រួសារក្រីក្រ សាងសង់លំនៅឋាន…។ គោលនយោបាយ ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី សម្រាប់ដើមទុនអភិវឌ្ឍន៍ផលិតកម្ម ដល់គ្រួសារជនជាតិភាគតិច​ មានការលំបាកជាពិសេស។ គាំទ្រថ្លៃសិក្សា សម្រាប់សិស្ស និងនិស្សិត។ ការគាំទ្រការធានា រ៉ាប់រងសុខភាព … សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរ គឺជាការងារស្នូល និងទៀងទាត់របស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន។​​

ការយកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះជីវិតនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច ខ្មែរត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ ដូចខាងក្រោម៖ទីមួយ៖ ផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច – សង្គម ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ របស់ប្រជាជនខ្មែរ។ ប្រទេសវៀតណាម បានចេញ និងអនុវត្តគោលនយោបាយជាច្រើន ដើម្បីជួយប្រជាជនខ្មែរ ឱ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រ ធ្វើឱ្យប្រសើរ ឡើងនូវជីវភាព​​

រស់នៅរបស់ពួកគាត់ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅនិងការ កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ផលិតកម្ម ការទិញឧបករណ៍​​ ក​សិកម្ម ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងការបង្កើតការងារ … សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរ ហើយទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន។ដោយសារ គោលនយោបាយខាងលើនេះជីវភាពរស់នៅ របស់ប្រជាជនខ្មែរមានការកើនឡើង ​ឥតឈប់ឈរ អត្រាគ្រួសារក្រីក្រនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិច មានការថយចុះ ៤%ក្នុងមួយឆ្នាំ។ មានគ្រួសារជាច្រើនបានរួចផុតពីភាពក្រីក្រ។​​

ទីពីរ៖ ផ្តោតសំខាន់លើការផ្សារភ្ជាប់ ក្នុងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌​ ការអប់រំ និងសុខភាព បង្កើន​ស្មារតី ជីវភាពរស់នៅរបស់ ពលរដ្ឋខ្មែរ​។ដើម្បីអភិវឌ្ឍការអប់រំ សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរ រដ្ឋបានអនុវត្តគោលនយោបាយ ជាច្រើនដូចជាគោលនយោបាយ ជួយដល់សិស្សក្រីក្រ ដែលជាកូនខ្មែរក្រីក្រ (ចំនួននិស្សិតខ្មែរសរុប ដែលគាំទ្រនៅតាមខេត្ត ដែលបានរាយការណ៍ មានចំនួន ៧៩.២៦០នាក់) ។ គោលនយោបាយ ជ្រើសរើសនិស្សិតខ្មែរ ទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យនិងស្ថាប័នអប់ រំ កម្រិតមធ្យមក្រោមប្រព័ន្ធអប់រំជាតិ។​​

គោលនយោបាយសុខភាព ក្នុងតំបន់សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរត្រូវបាន អនុវត្តយ៉ាងល្អ តំបន់ដែលមានប្រជាជនខ្មែររស់នៅ សុទ្ធសឹងមានមណ្ឌលសុខភាព ១០០% ។ គ្រួសារខ្មែរក្រីក្រ១០០% ទទួលបានបណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខភាព។បក្សនិងរដ្ឋ បានអនុវត្តនូវគោល នយោបាយជាច្រើនដើម្បីថែរក្សានិងលើកកម្ពស់ តម្លៃវប្បធម៌របស់ប្រជាជនខ្មែរ ដូចជាគោលនយោបាយបង្រៀននិងរៀនអក្សរខ្មែរនៅតាមសាលារៀន ដែលមានចំនួនប្រជាជនខ្មែរច្រើន។​​

គេហទំព័រវត្តខ្មែរ, វិទ្យុទូរទស្សន៍និងកាសែតក្នុងតំបន់ និងខេត្តមានផ្នែកជាភាសាខ្មែរ។ សិល្បៈនិងពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាច្រើនប្រភេទរបស់ខ្មែរត្រូវបានលើកកម្ពស់។ ជាពិសេសពិធីបុណ្យអកអំបុក ប្រណាំងទូក.ង ត្រូវបានចាត់ទុកជាកីឡាប្រពៃណីជាតិ​​ខ្មែរ។​​

នៅថ្ងៃទី​៣១ខែតុលាកន្លងមក ពិធីអក អំបុក ប្រណាំងទូក.ង ទើបតែបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ ទាំងនៅក្នុង ខេត្តត្រាវិញ និងខេត្តឃ្លាំង​ ជាពិសេសគឺខេត្តឃ្លាំងមាន ៤៧ទូកចូលរួម ក្នុងនោះមានទូកបុរស ៤២និងទូក.ងស្ត្រី​​៥ ។ ពិធីប្រណាំងទូក.ង ប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យ និងសាមគ្គីភាពរវាង ប្រជាជនទាំង៣ ក្នុងតំបន់ វៀតណាម ខ្មែរ​និងចិន។​​​

ពិធីបុណ្យប្រពៃណីត្រូវបានយក ចិត្តទុកដាក់ លើកកម្ពស់ បើទោះបីមានការឆ្លងរាលដាលកូវីដ​-១៩ ក៏ដូចជាទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះនៅតំបន់ភាគកណ្តាលក្តី តែតំបន់ភាគខាងត្បូង ដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើននៅតែបន្តអនុវត្តទំនៀម ទម្លាប់ប្រពៃណី ​មិនដែលខកខានមួយឆ្នាំណាឡើយ។ ការអភិរក្ស ផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈខ្មែរគ្រប់ប្រភេទ បក្សនិងរដ្ឋក៏មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងណាស់ដែរ។​​

រហូតមកដល់ពេលនេះវត្តខ្មែរចំនួន ៥ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា ជាសម្បត្តិវិប្បធម៌ថ្នាក់ជាតិ និងវត្តចំនួន​១១ ជាសម្បតិ្តវប្បធម៌ ថ្នាក់ខេត្ត ។ លើសពីនេះទៀតវត្តចំនួន ១៣៩ វត្តនិងឥស្សរជន និងព្រះសង្ឃជាច្រើននៃព្រះពុទ្ធសាសនាខែ្មរ ដែលបានចូលរួមចំណែក ក្នុងបដិវត្តន៍ប្រឆាំងអាណានិគមនិយមបារាំងប្រឆាំង អាមេរិក ការពារមាតុភូមិ។ រយៈ ពេលកន្លងមកវត្តចំនួន ១៥០ ស្ថិតក្នុងការជួសជុល ធ្វើឱ្យកាន់តែទូលាយជាងមុន។​​

វត្តជាច្រើន មានសៀវ​ភៅធម៌ ឧបករណ៍ វង់ភ្លេងពិណពាទ្យ ទូក.ង … ដើម្បីក្លាយជាស្ថាប័នវប្បធម៌របស់ប្រជាជនខ្មែរនៅ ក្នុងតំបន់។ទី៣-ការកៀរគរប្រជាជនខ្មែរដើម្បីអនុវត្តខ្សែបន្ទាត់និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់បក្ស។ ដើម្បីឱ្យប្រជាជនមានព័ត៌មាន និងការយល់ដឹងទូលំទូលាយជាងមុននិងមានគោលបំណង បន្ថែមទៀតនាពេលកន្លងមក បក្សនិងរដ្ឋ បានអនុវត្តការផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃនូវកាសែត​ និង​ទស្សនាវដ្តី​មួយចំនួន (ប្រហែល ២០សមិទ្ធផលបោះពុម្ព) សម្រាប់តំបន់ជនជាតិភាគខ្មែររស់នៅ​​​

ទី ៤- ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកសាងកម្មាភិបាលខ្មែររឹងមាំ​ ។ កម្មាភិបាល មន្ត្រីខ្មែរ ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល។ នៅតំបន់ភាគនិរតីមានកម្មាភិបាលនិងមន្រ្តីរាជការជាជនជាតិខ្មែរចំនួន ១២ ២៨៩នាក់និងសមាជិកសមាជិកាគណបក្សខ្មែរចំនួនជិត ១២.០០០ នាក់ដែលភាគច្រើនចូលរួមក្នុងគណៈកម្មាធិការគណបក្សគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់។​​

ទី ៥-មួយជំហានៗកម្ចាត់ផែនការបំផ្លិចបំផ្លាញ បំបែ កបំបា ក់សាមគ្គីភាព ជាតិសាសន៍ ពីកម្លាំង អរិភាព។ ជាលទ្ធផលគ្រោងការ និងល្បិចនៃកម្លាំងអរិភា ពត្រូវបានរារាំង។ ស្ថានភាពនៃសន្តិសុខនយោបាយ សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងសុវត្ថិភាពក្នុងតំបន់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែមានស្ថិរភាព សាមគ្គីភាព និងលើក កម្ពស់ជីវភាព រស់នៅ​។​​

គោលបំណងគឺអំពាវនាវដល់ អង្គការអន្តរជាតិខាងស្ដាំដែលខ្វះការ អាណិត អាសូរចំពោះប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីដាក់សម្ពាធ លើប្រទេសវៀតណាម និយាយប ង្កា ច់ បង្ខូច និងប្រមាថដើម្បីបញ្ចប់ស្ថាន ភាពនៃ“ ការគាបសង្កត់របស់ខ្មែរ” ការគោរព។ សេរីភាពខាងសាសនា ការត្រឡប់មកវិញនូវទ្រព្យ សម្បត្តិ និងដីធ្លីទាក់ទងនឹងខ្មែរ។​​

ការចោទប្រកាន់និងការប ង្កាច់ប ង្ខូចខាងលើគឺជាការបំ ប្លែ ងនិងប្រឌិតទាំ ងស្រុងនូវគោលនយោបាយរបស់បក្ស និង រដ្ឋវៀតណាមឆ្ពោះទៅ ប្រជាជននិងជនជាតិភាគតិច ក៏ដូចជាភាពជាក់ស្តែងនៃជីវិត សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយ និងសង្គមនៅ ក្នុងតំបន់ ប្រជាជន ខ្មែររស់នៅ៕​​

Related posts

Leave a Comment