ប្តីចិត្តធម៍មែន​ តាមទាន់និងឃើញប្រពន្ធរួមរ័ក្ស ជាមួយប្រុសថ្មីក្នុងផ្ទះសំណាក់ផ្ទាល់ភ្នែកហើយ មិនរករឿងអីម៉ាតិច សុំត្រឹមតែលែងលះគ្នាឲ្យដាច់តែប៉ុណ្ណោះ…

មានករណីហេតុ ការណ៍ផ្អើល ឆោ ឡោមួយ ដោយមាន នារីវ័យ ២៧ឆ្នាំម្នាក់ ត្រូវបាន ប្ដីរបស់ ខ្លួនតាម ទាន់ លួ ច មាន ប្រុសថ្មី ខណៈដែល កំពុង តែ រួ.មរ័.ក្សនៅក្នុង បន្ទប់ ផ្ទះសំណាក់ មួយកន្លែង តាម បណ្ដោយផ្លូវ លេខ៦៣ ស្ថិតក្នុង សង្កាត់ ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមការអះអាង របស់បុរសជា ប្ដីបាន ឱ្យដឹងថា ប្រពន្ធរបស់ គាត់ បានគេច ចេញពីផ្ទះនៅឯ ខេត្តបន្ទាយមាន ជ័យ នាំប្រុសស ហា យ មក រួ.ម រ័.ក្ស គ្នា នៅឯ ភ្នំពេញរយ:ពេល ២ ថ្ងៃមកហើយ ដែលខ្លួន ក៏បានឡើងមក ពីខេត្តបន្ទាយមាន ជ័យតាំង ពីថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ហៅទាំងអ្នក សារព័ត៌មាន ដើម្បីជួយតា មដានច ង់ដឹងឱ្យបានច្បាស់ ប៉ុន្តែ ចាប់ មិន បានឡើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទើបតែតាម ទាន់ជា ន់កែង ច្បាស់នឹ ងភ្នែក គឺតាមទា ន់កំពុង នៅ លើ គ្រែ ជា មួ យ.គ្នា ក្នុងផ្ទះសំណាក់ មួយ កន្លែង តែ ម្ដង ប៉ុន្តែបុរសជាប្ដីមិន ក្រោ ធ ខឹ ងអ្វីនោះ ឡើយ គ្រាន់ តែច ង់បា នភស្តុតាង ឲ្យជាក់ ស្ដែង ដើម្បីធ្វើការ លែ ង.លះ.គ្នា ដា.ច់ ស្រេច តែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះថា បើគិតអំ ពីការ ឈឺ ចា ប់វិញ គឺឈឺចាប់ ឡើង ឆ្អែត ទៅ ហើយ ឈឺចាប់តាំ ងពីមិន ទា ន់ ចេះ ផឹ.កស្រា រហូតដល់ ចេះ ផឹ.ក.ស្រា.លែង.ស្រ.វឹងទៀត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសជា ប្ដី បន្ដរៀបរាប់ទៀត ថា ប្រពន្ធរបស់ខ្លួន មាន ឈ្មោះ សម្ផស្ស បានលួចទំនាក់ ទំនង ជាមួយ ប្រុស សា ហា យ ស្មន់ជាច្រើន ខែ មក ហើយ គឺលួច ឆា តសា សងគ្នា តាមហ្វេស ប៊ុក និងតាម តេឡេក្រាម ប៉ុន្តែគាត់ មិនដែល ចាប់បា ន ភស្ដុតាង ជាក់ស្ដែងទេ ទើបតែ លើក នេះ ប្រពន្ធបានរៀបចំ ផែនការមួយ គឺយកលេសថា យកម្ដាយ មកព្យាបាលជំងឺ នៅឯភ្នំពេញ និងថែមទាំងបាននាំកូនស្រីតូចអាយុ ៤ឆ្នាំ មកជាមួយផងដែរ ហើយក៏ឆ្លៀតទៅជួប ប្រុសសា .ហា យ តែម្ដង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីជាបុរស ជាប្ដីតាម ទាន់ ជា ក់ស្ដែងនឹង ភ្នែក ឃើញកំពុងតែ នៅ.លើ.គ្រែជា មួយ.គ្នាយ៉ា ងនេះក្ដី តែនា រីជា.ប្រពន្ធនៅតែប្រកែក ញ៉ាញ និងអះអាង ថាខ្លួន មិនបា នធ្វើអ្វី ផ្ដេស ផ្ដាសឡើយ គឺគ្រាន់ តែជាការ រាប់ អានគ្នា ធម្មតា ជាមួយបុរស នោះតែប៉ុណ្ណោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment