ចប់ហើយអ្នកណាខ្លះធ្លាប់ទៅហាងនិង!! មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស វីនេស កែច្រមុះឲ្យគេខូចខ្ទេចខ្ទី ទើបអាជ្ញាធរដឹងថា បើកខុសច្បាប់…

ក្រសួងសុខាភិ បាល កាលពីថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ បានចេញ សេចក្តីសម្រេចមួយ ។ដោយបិទ មជ្ឈមណ្ឌល សិក្សា ជំនាញ កែសម្ផស្ស «វីនេស» (VENUS Academy&Clinic) ។ដែលមានទីតាំងស្ថិត នៅផ្ទះលេខ៤៥ ផ្លូវលេខ២៤២ (ឧកញ៉ាពេជ្រ) សង្កាត់ ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។នេះបើយោងតាម សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដែល ទើបទទួលបាន នាព្រលប់ថ្ងៃទី៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការសម្រេចបិទ មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា ជំ នាញ កែសម្ផស្ស «វីនេស» (VENUS Academy&Clinic) ។ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាល អះអាងថា៖ ដោយសារ មូលហេតុ នៃការផ្តល់សេវាកែ សម្ផស្ស គ្មានច្បាប់ អនុញ្ញាត ពីក្រសួងសុខាភិបាល ។ការវះកាត់ កែសម្ផស្ស មិនគោរព តាមបទដ្ឋាន បច្ចេកទេស ធ្វើអោយប៉ះពាល់ ដល់សុខភាព អតិថិជន និង មានចេតនាគេចវេស មិនគោ រពតាម ការណែ នាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះ បើតាមសម្តីរបស់ជ ន រ ងគ្រោះ ដែលសុំលាក់ អត្តសញ្ញាណ បង្ហើបប្រាប់ថា មូលហេតុ ដែលខ្លួនសម្រេចចិត្តទៅកែសម្ផស្ស នៅគ្លីនិកគ្មាន ច្បាប់ឈ្មោះ «វីនេស» (VENUS Academy&Clinic) ។គឺដោយសារ តែខ្លួនជឿតាម សម្តីលួង លោម របស់ បុគ្គលឈ្មោះ ឡេង ថាវី និង ឈ្មោះ Nguyen Thi Phuong ព្រមទាំងបុគ្គលដែលខ្លួនស្គាល់ឈ្មោះតាម ហ្វេសប៊ុក Cham Chetra (Hong Cham)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជ នឆបោកទាំង៣ នាក់ បានអះអាងថា ខ្លួនជា គ្រូពេទ្យជំនាញ កែសម្ផស្សនៅមជ្ឈមណ្ឌលកែ សម្ផស្សមួយនេះ ។ទើបខ្លួន សម្រេចចិត្តទៅធ្វើការវះកាត់ កែច្រមុះដោយបុគ្គល ឈ្មោះ ឡេង ថាវី និង Nguyen Thi Phuong ព្រមទាំង Cham Chetra សន្យាថា នឹងយកឆ្អឹង ខ្ចីមក តខ្ទង់ វិញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែក្រោយពីការវះ កាត់រួច ខ្លួនមានអា កា រៈថ ប់ដង្ហើម និង មានហូរ ឈា ម លា យខ្ទុះ និងមានកា រឈឺចុ ក ចាប់ខ្លាំង ។ទើបខ្លួន សម្រេចចិត្ត ទៅរកពេទ្យឯកទេស ដើម្បីធ្វើការព្យាបាល ។ទើបដឹងបុគ្គល ឈ្មោះ ឡេង ថាវី និង Nguyen Thi Phuong ព្រមទាំង Cham Chetra បានវះ កាត់ច្រមុះរប ស់ខ្លួនដោ យខុ សបទដ្ឋាន វេជ្ជសាស្រ្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាចុងក្រោយ ជ ន រង គ្រោះ បានសំណូម ពរឱ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ទាំងអស់ មុន នឹងសម្រេចចិត្ត ទៅកែសម្ផស្ស ។ត្រូវពិនិត្យមើលថា តើ គ្លីនិក នោះ មានការទទួល ស្គាល់ពីក្រសួងសុខភិ បាលដែរឬទេ ជៀសវាងជួប ប្រទះរឿងអ កុសលដូចជាខ្លួន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment