ចុមមានចឹងដែរ!! ចូលហាងផឹ​ក​ស៊ីមួយ​ឆ្អែត ហៅABCថែម​៣កេស ពេលគិតលុយ លើកស្រាបៀររត់ឡើងកង់បីបាត់ស្រមោល…

ម្ចាស់ហាងផឹ ក ស៊ី មួយ កន្លែង នៅម្តុំផ្សារអង្គតាសោម ខេត្តតាកែវ បានទម្លាយ ពីល្បិចបោ កប្រាស់ ថ្មីរបស់បុរសម្នាក់ ដែលបានចូលមកផឹ ក ស៊ី នៅក្នុងហាង របស់ខ្លួន មួយឆ្អែត និង ថែមទាំងឆ បោក យ កស្រាបៀរ ABC អស់ចំនួន ៣កេស ថែមទៀត បន្ទាប់ម កបាន រកវិ ធីគេចខ្លួនបាត់ ទើបម្ចាស់ហាង សម្រេច ប កស្បែកមុខទម្លាយ ទាំងមុ ខមាត់ និងគណនីហ្វេសប៊ុករបស់បុរសរូបនោះ តាមបណ្តាញសង្គម ហ្វេសប៊ុក ដើម្បីជាការជូនដំណឹង ដល់ម្ចាស់ ហាង ផ្សេងៗទៀត ឲ្យប្រយ័ត្ន ចំពោះល្បិ ច បោ កប្រា ស់រ បស់ជ ននេះ។

គួរបញ្ជាក់ថា កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ជ នរ ង គ្រោះជា ម្ចាស់ហាងដែលមាន គណនីហ្វេស ប៊ុកឈ្មោះ Chantha Han បានបង្ហោះសារ មួយនៅលើ បណ្តាញសង្គម ហ្វេសប៊ុក រៀបរាប់ ពីល្បិចកល របស់ជនស ង្ស័ យម្នាក់ ព្រមទាំងបានប ង្ហាញមុខមាត់ និងគណនី ហ្វេសប៊ុក របស់ជ ន ស ង្ស័ យ ឈ្មោះ ជាសុផា ណាលិ ទៀតផ ង។

ជ ន រ ង គ្រោះ ជាម្ចាស់ហាង បានរៀបរាប់ពីល្បិច បោ កថ្មីរបស់ជ ន ស ង្ស័ យ ខាងលើថា “ជ ន បោ កប្រាស់ តាម បណ្តាហាងទាំង អ ស់ នៅផ្សារអង្គតាសោម សូមប្រុងប្រយ័ត្ន នឹងបុគ្គលម្នាក់នេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ បុគ្គលម្នាក់នេះ បានចូលហាង របស់ខ្ញុំ ធ្វើជាចិត្តល្អ ប៉ាវភ្ញៀវ ដែលអង្គុយតុផ្សេង ប៉ាវម្ហូប ប៉ាវ ស្រា ថាខ្លួនជា អ្នកចេញ រួចធ្វើជាទៅ និយាយទូរស័ព្ទ ហៅកង់បី ឱ្យយកស្រា ABC ២កេស យកទៅជូន អធិការដ្ឋានស្រុក ត្រាំកក់ និងសល់ ស្រា ABC ១កេសទៀត វាថាទុក ផឹ ក ជាមួយមេៗ ដែលមក និងប៉ាវភ្ញៀវ ដែលអង្គុយ ក្បែរ បន្ទាប់មក បុគ្គលម្នាក់នេះថា មានមេ ប៉ូលិស ៤នាក់ មក ហាង ឱ្យរង់ចាំសិន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មក បុគ្គលម្នាក់នេះ ឱ្យខ្ញុំគិតលុយ មុនសិន បន្ទាប់មក ធ្វើជានិយាយ ទូរស័ព្ទថា ចេញទៅ យក មេៗ នឹងឱ្យលុយ រយៈពេលជាង ១០នាទី បុគ្គលម្នាក់នេះ រត់បាត់ស្រមោល…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជ ន រ ង គ្រោះជាម្ចាស់ហាងខាងលើ បានបន្តថា “លុះដល់ថ្ងៃទី០៥ ខ្ញុំបានសើុបសួរលោក ពូកង់បី ដែលបានដឹក ស្រា គាត់ប្រាប់ថា ស្រា ដែលយក ទៅ គឺយក ទៅល ក់ខា ងលិចផ្លូវបំ បែ ក ជាបួ ន ខ្ញុំបានព្យាយាមទាក់ ទង ទៅបុគ្គលម្នាក់នេះ តែពេល ដែលខ លចូល គឺចុច បិទរហូត។ បើសិនជា បងប្អូន ណា បានឃើញបុគ្គល នេះ សូមទំនា ក់ទំន ងមកលេខ ០៨៦ ៣៧៤ ៧៧៣ និង ០១០ ៥៦ ៥៤ ១៩ សូមអរគុណ សូមជួយ ស៊ែរម្នាក់ មួយផងបងប្អូន…”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញការ ចោទប្រកាន់ ខាងលើនេះ “នគរធំ” មិនអាចទាក់ ទង សុំការបំភ្លឺពី សាមីខ្លួន ម្ចាស់គណនីហ្វេស ប៊ុក ឈ្មោះជាសុផា ណាលិ បានទេ កាលពី ម្សិលមិញ។ យ៉ាងណា យើងរង់ ចាំទទួល ការប កស្រាយ បំភ្លឺពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ទាំងអស់៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment