ហួសចិត្ត!! ម្តាយមានប្តីច្រើនពេក រហូតមិនដឹងកូនស្រីទាំង២ ត្រូវជាកូនប្តីមួយណា យកកូនទៅបោះបង់ចោល…

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុក របស់អ្នកស្រី Mam Somaly បានអោយដឹងថា ៖​តេីខ្ញុំគួរ ជួយទេ 😢 ក្មេងស្រីភ្លោះពីរ នាក់ត្រូវម្តាយ បង្កេីត ហេីយមិន ទទួលខុសត្រូវ 😢 នាង ជាម្តាយមា នប្តីច្រេីន កូន ច្រេីនរហូតមិនដឹង ថាកូនភ្លោះ នេះ ប្តីមួយណា 😢នាងតូចត្រូវពុក ចុងវា យ ធ្វេីបា ប បង្អ ត់បា យ រាល់ថ្ងៃ ហេីយម្តាយ ក៏បណ្តេញចេញ ពីផ្ទះអោយ ទៅនៅ ជា មួយពូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតជាកម្មក្រាស់មែនពូនោះ ញៀ ន ថ្នាំ វា យ ធ្វេីបា ប មិនអោ យដេកពួន យក ក្មួយ បំរេី ងេី បជៀរ ជ័រ តាំងពីម៉ោង ២ ទៀបភ្លី បេីធ្វេីមិន ត្រូវចិត្តគឺ ដំបង 😢 គេ គំរា ម ស ម្លា ប់ បេីក្មេងៗ ហ៊ានរ ត់ចេញ ដោយ ទ្រាំមិ នបាន នាងទាំង ពីរបាន នាំគ្នារត់មក ផ្ទះអ៊ុំ អោយជួ យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែអ៊ុំនោះខ្លាចប្អូនមក ស ម្លា ប់ គាត់ ទេីបយ កគាត់យក ទៅផ្ញេីផ្ទះទា ហ៊ានម្នា ក់ លុះព្រឹកឡេីងទេីប យក ទៅប៉ុស្តប៉ូលីស ! បងស្រីសមាជិកក្រុមបឹក្សាស្រុក តេមកនាងខ្ញុំអង្វរអោយខ្ញុំជួយ បេីខ្ញុំមិនជួយទេ ក្មេង មិនដឹង យក ទៅណា ឬ អាច ពូមក តាមស ម្លា ប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឬ ស ង្ស័ យ ថា ក្មេងប្រហែល រ ង គ្រោះហេីយ មិនដឹ ងព្រោះនា ងមា ន ជ ម្ងឺបា ក់ស្បាត ហេីយ 😢 ខ្ញុំពិត ជាទា ល់ច្រកមែន Afesip Cambodia ជួយតែជ នរ ង គ្រោះទេ សំខាន់ មណ្ឌលពេញ ពេល កូវីដ នេះគឺមណ្ឌល មាន ឧបសគ្គច្រេីន ណាស់ 😢😢😢 កេីត ទុក្ខទៀត ហេីយ 😢 ទទួល ឬ មិន 😢😫😫😫 អាណិត ក្មេងៗណាស់ប ងប្អូន អេីយ បេី ប ង្កេីត កូនហេីយ គួផ្តល់អោ យគេ យ៉ាងហោច ណាស់ក៏ក្តី ស្រលាញ់ដែរ 💔💔💔​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment