សូមជួយផង!! ប៉ូលិសម្នាក់អាងអំណាច ចា​ប់​រំ​​លោ​​ភ​កូនស្រី​អ្នកភូមិ គ្មានអាជ្ញាធរណាហ៊ានចាប់ទេ ដើរហើរ​ធម្មតា…

យោងគណនីហ្វេសប៊ុក ឈ្មោះ Ponleu Nhem បានអោយដឹងថា ៖ នេះហើយជាបូ”លីស ដែលចាប់ រំ លោ ភ បំ ពា ន មកលើប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ កាលពីយប់ ថ្ងៃទី19/07/2020នៅភូមិក្តុម្ពីរ ឃុំគោកព្រីង ស្រុកស្វាយជ្រុំ ខែត្តស្វាយរៀង ពេលនោះ រំ លោ ភ មិនបាន សំរេចដោយសារ ប្អូនខ្ញុំរើរូច ហើយស្រែក ឲគេជួយប្អួនស្រី ទើបតែអាយុ16ឆ្នាំ សូមសមត្ថកិច្ចខេត្តស្វាយរៀង មេត្តាតាម ចាប់ ជ ន ល្មើ ស រូបនេះផង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជ ន ល្មើ សគេមិនបានរត់ ទៅណា គឺនៅក្នុងភូមិ😭ហេតុអី បានជាមិនរក យុត្តិធម៌ អោយគ្រួសារខ្ញុំ ?ហេតុអី មិន មានច្បាប់ ចាប់ខ្លួនជ ន ល្មើ ស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើជា រឿងនេះ កើតក្នុងគ្រួសារអ្ន្កក ហើយឃើញ ជ ន ល្មើ ស ដើរ លេង ក្នុងភូមិយ៉ាង សប្បាយ តើអ្នកមាន អារម្មណ៍ យ៉ាងណា ចំពោះខ្ញុំ ខ្ញុំមានការ ឈឺ ចាប់ណាស់ ហើយខឹងណាស់ ដែលខ្ញុំមិន អាច ធ្វើអីគេបាន😠តែការ ឈឺ ចាប់ នេះខ្ញុំទុក វានៅក្នុងចិត្ត
👉✍️ខ្ញុំជាបង ស្រីមិនអាច ជួយប្អូនស្រី ខ្លួនឯងបាន មានតែផុស តាម Facebook អោយបងប្អូនជួយ ចែករំ លែកផង🙏🙏🙏សូមអរគុណទុកជាមុន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment