សូមប្រយ័ត្ន!! ចង់ធ្វើធំ សូកលុយគេ៦ពាន់ដុល្លារ ត្រូវគេស៊ីដាច់បាត់ រត់ទៅប្តឹងជំនួយការសម្តេចហ៊ុន សែនឲ្យជួយ…

បុរសម្នាក់ បានសូកលុយគេ៦ពាន់ដុល្លារ ដើម្បីបានចូលធ្វើជាប៉ូលិសក្របខ័ណ្ឌតែដឹងអី ! ប៉ះចំជនឆ បោក ក៏ស៊ីដា ច់លុ យបាត់ ការងា រក៏អត់ ទើបភ្ញាក់ខ្លួនដឹងថា ចា ញ់បោ កគេ ក៏រត់រក លោកដួង តារា ជួយអន្តរាគមន៍។យោងតាមគ ណនីហ្វេសប៊ុកផេក លោក Duong Dara ដែលបានបង្ហោះសារថា « ឲ្យលុយ គេរត់ការធ្វើធំ ប្រយ័ត្នគេបោ ក! សូមបងប្អូន ប្រយ័ត្នចា ញ់បោ កជ នខិលខូចដែលធានារត់ ការធ្វើជាប៉ូលិស ឬប៉េអ៊ឹម ជាពិសេស ក្នុងពេលកូវីដ១៩នេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីម្សិលមិញ មានប្អូនប្រុសអ្នក ខេត្តម្នាក់ បានមកសុំឲ្យខ្ញុំជួយគាត់ផង ព្រោះមានជ នខិលខូច១រូប នៅភ្នំពេញ បានបោកយក លុយគា ត់អស់ជាង ៦ពាន់ដុល្លារ។ ជនខិលខូចនេះ បានធានា ជួយរត់ ការឲ្យគាត់បានធ្វើធំជា ប៉ូលិស ឬជាប៉េអឹម។ក្រោយ ពីជននោះបា នទទួលលុ យដល់ ដៃហើយ ខលឈ ប់លើក ហើយព្យាយាមគេចមុខតែម្តង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្អូនប្រុសបា នព្យាយាម ជួបជននេះ តែជននោះ គេចរហូត ហើយបង្ហើរពាក្យថា ទៅប្តឹងអ្នកណាក៏ មិនខ្លាចដែរ។ ពេលគាត់បានខ លជួបតា មទូរស័ព្ទសុំយក លុយវិញ ជនខិលខូ ចនេះប្រាប់ថា ចាំថ្ងៃនេះ ចាំថ្ងៃនោះ ហើយគេចខ្លួនរហូតមក.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំបានណែនាំប្រាប់ឲ្យប្អូនទៅដាក់ ពាក្យបណ្តឹងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ប៉ូលិសខណ្ឌ និងនៅស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីស្រាវជ្រាវវែកមុខជន ខិលខូចនេះ យកម កផ្តន្ទាទោស កុំឲ្យដើរបោក ប្រាស ពលរដ្ឋទៀត។សូមប ងប្អូនកុំចាញ់ បោកគេឲ្យសោះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខំសន្សំលុយបានខ្លះៗ មិនហ៊ានស៊ី ចាយផង តែបែរជាឲ្យយគេបោ កបានស្រួលម៉េះ? ចាញ់ កគេអ ស់លុយហើយ អាចមានទោសថែ មទៀត ព្រោះតែវិធីសូកប៉ាន់នេះ។ កុំទម្លាប់អាក្រក់ បុ ក លុយ សូកប៉ាន់ ព្រោះអាចជួបរឿងបែបនេះ។យើងចូលរួមកសាងអំពើល្អ ចែករំលែ កក្តីស្រឡាញ់ និងស្នាមញញឹម និងសូមមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ពលរដ្ឋយើងគ្រប់ ទីកន្លែងដោយគ្មានការរើសអើង»៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment