ពូកែធ្វើផ្លូវឆាប់ខូចពេក ចាក់កៅស៊ូស្តើងៗ ប្រធានក្រុមហ៊ុនធ្វើផ្លូវ២នាក់ ត្រូវចាប់ខ្លួន…

នាយក​ក្រុមហ៊ុន​សាងស ង់​ផ្លូវ​២​នាក់ ដែល​ទទួល​ឲ្យ​នូវ​គ ម្រោង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើ រឡើង​នូវ​ផ្លូវ​ ចំនួន ១០ ខ្សែ នៅក្នុង​រដ្ឋ Sarawak ប្រទេស​ ម៉ាឡេស៊ី ត្រូវបា ន​ចាប់ខ្លួន ព្រោះ​ចោ ទប្រកាន់​ ធ្វើ​ផ្លូវ​ឲ្យ​រួច​តែ​ ពី​ដៃ ដោយ​ប្រើប្រាស់​វត្ថុធា តុដើម​ដេ ​ល​មាន តម្លៃ​ថោក និង​មាន​គុ ណភា ព​អ ន់​បំផុត ដើម្បី​សា ងសង់​ផ្លូវ​ឲ្យ​ អាក្រក់​បែបនេះ ព្រោះតែ​ សេចក្តី​លោភ លន់​កេ ងចំ ណេញ​លុយ ​មិន ចេះ​តិច ពី​គម្រោង ​ធ្វើ​ផ្លូវ​តម្លៃ ៨០០ លាន​ រីង​ហ្គី​ត (191.754.552 USD)​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​កាសែត Harian Metro បាន​រាយ ការណ៍​ឲ្យ​ដឹងថា ផ្លូវ​ចំនួន​ ២​ខ្សែ ត្រូវបាន ​រក ឃើញថា ត្រូវបា ន​សាងសង់ឡើង​ដោយមាន​ជ័រ កៅស៊ូ​អ៊ុត​មួយ​ស្រទាប់​ប៉ុណ្ណោះ ដែ ល​គេ​ប៉ាន់​ស្មាន ថា​មាន​កម្រាស់ ៥ សង់ ទីម៉ែត្រ ហើយ​មិនមាន​ក្រួស​និង​ខ្សាច់​បន្ថែម​ទេ ទោះបី ​វា​ជា​តម្រូវ​ការដែ ល​ត្រូវបាន​ ធ្វើឡើង​នៅក្នុង​ កិច្ចសន្យា​ក៏ដោយ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ដោយសារតែ​ផ្លូវ​ទាំងនេះ បាន​រង​ ការ​ខូច​ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារ​ រថយន្ត​ដឹកទំនិញ​ផ្សេងៗ ដែល​ប ង្ក​ឲ្យ​ប្រជាព លរដ្ឋ​មានការ​ពិបាក​ក្នុងការ​ធ្ វើដំណើរ​ចេ ញ​ចូលទៅ​ទៅកា​ន់​ទីក្រុង និង​ជនបទ ហើយ​ប្រជាព លរដ្ឋ​ក៏បា ន​រាយការណ៍​ពី​បញ្ហាលំ បាក​នេះ គណៈកម្មការ​ប្រឆាំង ​អំពើ ពុករលួ យ​ម៉ាឡេស៊ី (MACC) បាន​ចា ត់វិធានការ​ភ្លាមៗ និង​ចាប់ខ្លួន​នា យក​ក្រុមហ៊ុន​២​នាក់​តែម្តង​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​មេក្រុម​ហ៊ុន​ទទួល​ម៉ៅកា រ​សាង សង់​ផ្លូវ​ទាំងពីរ ត្រូវបាន​ចា ប់ខ្លួន​ក្រោម​ការស ង្ស័ យ ​ពី​អំពើ ពុករលួយ ទៅលើ​គម្រោង​កែ លម្អ​ផ្លូវ​ទាំង​១០ ដែលមាន​ត ម្លៃ​ជាង ១៩១​លាន​៧​ សែន​ដុល្លារ​អាមេរិក​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment