សូមប្រយ័ត្ន!! រដូវភ្ជុំបិណ្ឌ ចោរគាស់ផ្ទះសា​ហា​វណាស់ កាត់ចម្រឹងដែកបង្អួត ទម្លុះចូលលួចគ្មានសល់…

នេះ​ជាហេតុ​ ការណ៍​ដ៏​ សា ហាវ ​មិន​នឹ កស្មាន​ដល់ ​មួយ ដែល​ផ្ទះ​ដ៏​ធំ ​មួយក ន្លែង​នៅជា ប់​កា​រ៉ា ​ស់​សាំង Total នៅ​ផ្សារ​ឃ្លាំង​ លើ ក្រុងព្រះសីហនុ ត្រូវ​ក្រុមចោរ​ដែ ល​អាចមា ន​បក្ខ​ពួក​ច្រើន ដែល​ពិ តជា ​ហ៊ាន​ខ្លាំ ង ណាស់ ព្រោះថា​សូម្បីតែ​ទ្វារ​ បង្អួច​ខាង ក្នុង​រហូ ត​ពីរ ​បី​ជាន់ ក៏ត្រូវ​ពួកវា​ កាត់​គ្មាន ​សល់​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​បើតាម​ការ បញ្ជាក់​ប្រាប់​ពី​បុរស​ជា ​ពូ​ម្ចាស់ផ្ទះ​រ ង គ្រោះ បាន​ឲ្យ​ដឹង ថា ក្រុមចោរ​បា ន​ចូល​គា ស់​ផ្ទះ​ក្មួយ ​របស់គាត់​ នៅ​ផ្សារ​ឃ្លាំង​លើ ជាប់​នឹង ​កា​រ៉ា​ស់​សាំ ង​តូ​តា​ល់ ដោយ​ពួកវា​ បាន​កាត់ ​ចម្រឹង​ដែ ក​បង្អួត ទ្វារ​ ដែក​ខាងក្នុង និង​ទ្វារ​ប ន្ទប់​ទាំង អស់​គ្មាន​ សល់​មួ យ​ទេ​។ ដែល​ហេតុកា រណ៍​បាន កើត​ឡើង​នៅ​វេ ​ម៉ោងជាង​១១​យប់​ថ្ងៃទី​៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២០ ខណៈ ​ម្ចាស់ផ្ទះ​ជាប់រ វល់​ទៅ​ចូលរួម ​កម្ម​ពិធី​គេ ​នៅ​ថ្ងៃអាទិត្យ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​បើតាម​ពូ​ម្ចាស់ផ្ទះ​រ ង គ្រោះ​បាន បញ្ជាក់​ឲ្យ​ដឹងថា សម្ភារ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ដែ ល​បាន​ បាត់ បង់ គឺ​ពុំមា ន​អ្វី​ធំដុំ​នោះទេ ប៉ុន្តែ គ្រាន់តែ​ចោ រ​បាន​ប្រមូល​ អស់​ទូ រស័ព្ទ​ជាច្រើន ​គ្រឿង​ប៉ុណ្ណោះ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​តាមរយៈ​នេះ​ ផងដែរ ពួកគាត់​ក៏បាន​អំ ពាវនា វ​ដល់​អា ជ្ញាធ​មា ន​សមត្ថកិច្ច មេត្តា​យ កចិត្ត​ទុក​ពី​បញ្ហា​អសន្តិសុខ​នេះ​ផង ព្រោះថា នេះ​មិនមែនជា​ ករណី​លើ ក​ទី​១​ទេ ពោល​នេះ​ គឺ​ករណី​ លើក​ទី​២​ហើយ ដែល​ចោរ​បាន​ចូល​គា ស់​បែប នេះ​៕

Related posts

Leave a Comment