ដំណឹងបន្ទាន់!! ក្តៅៗ វៀតណាមបន្តសាងសង់ប៉ុស្តិ៍ថ្មដ៏រឹងមាំ ២បន្ថែមទៀត នៅបណ្តោយព្រំដែន ដែលមិនទាន់ឯកភាពគ្នា

អាជ្ញា​ធរ​ខេត្តកណ្តាល បាន​អះអាង​ថា វៀតណាម​បាន​ធ្វើ​ប៉ុស្តិ៍​យាម​ជា​សំណង់​រឹង ​តាម​បណ្តោយ ​ព្រំដែនដែល​មិនទាន់​ឯកភាព ​គ្នា​ចំនួន ២ទីតាំង​បន្ថែម​ទៀត ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ចំនួន​ សំណង់​រឹង​ដែល ​វៀតណាម ​បានសាងសង់​កើន​ដល់៦ទីតាំង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពី​ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ស្នងការ​នគរបាល​ ខេត្ត​កណ្ដាល បាន​រាយការណ៍​ថា ភាគី​វៀតណាម​បាន​ សាងសង់​តង់​ថ្មី​ជា​ជម្រក​ រឹងមាំ​ ធ្វើពីឈើ​សសរថ្ម កម្ពស់ ៣ម៉ែត្រ ទំហំ៥ម៉ែត្រគុណ​នឹង ៤ម៉ែត្រ ដំបូល​ប្រក់​ ស័ង្កសី ដោយ​ឃ្លាត ពី​ខ្សែ បន្ទាត់​ព្រំដែន ​រវាង​កម្ពុជា​-វៀតណាម ដែល​មិនទាន់​ឯកភាព​គ្នា ចម្ងាយ​ប្រមាណ ១២០ម៉ែត្រ ខណៈ​កន្លងមក មាន​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​គ្នា​ថា ការសាង សង់​សំណង់​ រឹង​ណាមួយតាម​បន្ទាត់​ព្រំដែន​គោក​ចាប់ពី ១៥០ម៉ែត្រ​ទៅ ត្រូវ​មានការ​ឯកភាព​គ្នា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អភិបាលខេត្ត​កណ្តាល លោក គង់ សោភ័ណ្ឌ ឱ្យVODដឹង​ថា គិត​មកដល់​ថ្ងៃអង្គារ​នេះ ភាគី​វៀតណា មនៅ​មិនទាន់​រុះរើ​សំណង់​រឹង ​ដែល​យោធា​របស់​ខ្លួន​បាន​សាង​សង់​ នៅ​តាម​ខ្សែបន្ទាត់​ព្រំដែន​ជាប់​កម្ពុជា ក្នុង​ ស្រុកលើ​កដែក ចំនួន ៤ទីតាំង​នោះនៅឡើយ​ទេ ប៉ុន្តែ​ភាគី ​វៀតណាមបាន​ សាងសង់ ​សំណង់​រឹង​ចំនួន ២កន្លែង​បន្ថែម​ទៀតនៅ​ តំបន់​ព្រែក​ស្បូវ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​ថា៖ «មាន​ពីរ​នៅ​ខាង​ព្រែក​ស្បូវ ហើយ​មកដល់​ម៉ោង​ហ្នឹង​ គាត់​[វៀតណាម​]កំពុងតែ​សង់​នៅ ​លើ​តង់​ចាស់​គាត់ ហើយ​អ្វី​ជាក់ ស្តែង​ទៀត យើង​អត់​ទាន់​ទទួ ល​បាន​របាយការណ៍។ គាត់​ប្រើ​[ប្រក់​]ជា​ស័ង្កសី មិនធំ​អីប៉ុន្មាន​ទេ ល្មម​ម៉ា​គាត់​ជ្រក»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក គង់ សោភ័​ណ្ឌ បន្ត​ថា មកដល់ពេលនេះ អាជ្ញាធរ​និង​នគរបាល ​ព្រំដែន​របស់​កម្ពុជា បាន​បង្កើន​ ការ​ចុះ​ល្បាត​តាម​ខ្សែបន្ទាត់​ព្រំដែន​រួមគ្នា និង​ជំរុញ​ឱ្យ​ភាគី ​វៀតណាម​រុះរើ​តង់​ចេញ ពី​តំបន់​មិនទាន់ ​ឯកភាព​គ្នា​វិញ ទោះ​ភាគី​វៀតណាម ស្នើសុំ​ទុក​ពេល​មួយ ​រយៈ​ទៀតដើម្បី​ទ ប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ក៏ដោយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​ ចម្រុះ​កិច្ចការ​ព្រំដែន​កម្ពុជា លោក វ៉ា គឹ​មហុង បដិសេធ​ ឆ្លើយតប​ ជុំវិញ​ចំណាត់ការ​របស់​កម្ពុជាទៅលើ​ករ ណីនេះ ដោយ​លោក​ជំរុញ​ឱ្យ​សួរ​ទៅ ​ក្រសួង​ការបរទេស​កម្ពុជា​វិញ។

អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​ ការបរទេស​កម្ពុជា លោក កុង គួង មានប្រសាសន៍​ថា កម្ពុជា​មិនទាន់​បាន ​ផ្ញើ​កំណត់​ទូត​ទៅ​ភាគី​វៀតណាម ពាក់ព័ន្ធ​ករណីនេះ​នៅឡើយ​ទេ ហើយ​ថា លោក​ក៏​មិនទាន់ ​ឃើញ របាយកា រណ៍​គណៈ​កម្មាធិ​ការ​ចម្រុះកិច្ចការព្រំដែន​ នៅឡើយ​ដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​ថា៖ «ខ្ញុំ​អត់​ទាន់​ដឹង​ទេ! បញ្ហា​របាយការ ណ៍​គេ​ធ្វើ​មកហើយ​ឬនៅ។ ខ្ញុំ​ផ្ទាល់ ខ្ញុំ​អត់​ទា ន់បាន​ជ្រាប​ទេ។ ប៉ុន្តែ​ក្រែង​ពេលខ្លះ​មកដល់ ​ក្រសួង​ហើយ តែ​ក្រែង​ខ្ញុំអត់​ទាន់ បាន​ដឹង»។វី​អូ​ឌី នៅ​ពុំ​ទាន់​អាច ​សុំ​ការ​បញ្ជាក់​ជុំវិញ​ករណីនេះពី​ភាគី​វៀតណាម​ នៅឡើយ​ទេ នៅ​ថ្ងៃនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អតីត​តំណាងរាស្ត្រ​បក្ស​ប្រឆាំង​ដែល​ សកម្ម​រឿង​ព្រំដែន លោក អ៊ុំ សំ​អាន និយាយ​ថា ការដែល​វៀតណាម​ មិនព្រម​រុះរើ​តង់​ ចេញពី​ខ្សែបន្ទាត់​ព្រំដែន ក្នុង​តំបន់​មិន ទាន់​ឯកភាព​គ្នា ជា​ហានិភ័យ​នៃ​ បូរណភាពទឹកដី​កម្ពុជា ប្រសិនបើ​រដ្ឋាភិបាល ​មិនបាន​ទប់ស្កាត់​ឱ្យ​បា ន​ទាន់ពេ ល​វេលា។ លោក​ផ្តល់​ជា ​យោប ល់​ដែរ​ថា ដើម្បី​ការពារ​បូរណភាពទឹ កដី​កម្ពុជា កុំឱ្យ​ប្រទេសជិតខាង ​រំ លោ ភបំពាន ​បាន លុះណាតែ​រដ្ឋាភិបា ល​ប្រើ​យន្តការ​អន្តរជាតិ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​ថា៖ «កម្ពុជា​អាច ​ប្តឹង​ទៅ​ក្រុមប្រឹក្សា​សន្តិសុខ​អង្គការ សហប្រជាជាតិ ដូច​កា លពី​ជម្លោះ ​ក្បែរ​តំបន់​ប្រាសាទ​ព្រំ​វិហារ​[ជាមួយ​ថៃ​]ឆ្នាំ២០០៨អ៊ីចឹង ដើម្បី​ឱ្យ​គេ​បញ្ឈប់ ​អំពើឈ្លាន ពាន​រប ស់​វៀតណាម​ហ្នឹង ឱ្យ​វៀតណាម​ រើ​តង់​និ ង​សំណង់ ​រឹង​ហ្នឹង​ទៅវិញ»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កន្លងទៅ កម្ពុជាធ្លាប់​ បាន​កោះហៅ ​ឯកអគ្គ​រដ្ឋទូត​វៀតណាម​ប្រចាំ​កម្ពុជា ឱ្យ​បំភ្លឺ​ក្រោយ ពី​យោធា​វៀតណាម​បាន​ចល័ត​ទីតាំង​ឈ រជើង​បោះ តង់​តា ម​បណ្តោយ​ព្រំដែន​ចំនួន ២៥០កន្លែងក្នុង​តំ បន់​មិន ទាន់​ ឯក ភាព​គ្នា​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment