ហួសចិត្ត!! ប្តីចុកពោះ ប្រពន្ធនាំទៅពេទ្រចាក់ថ្នាំ បាន១ថ្ងៃស្លា​​ប់ ខាងពេទ្រថា មកពីអួលបាយស្លា​ប់ខ្លួនឯង…

បុរសវ័យចំណាស់ ម្នាក់ គ្រាន់តែមា នអា ការៈក្ដៅខ្លួន ចុកពោះ ឈឺក្រពះ បន្តិចបន្ទួច ហើយ ប្រពន្ធឌុបតាមម៉ូតូ ទៅពិនិត្យនឹង ពិគ្រោះជំងឺ នៅគ្លីនិក និងសម្ភព «ឈី សម្ភ័ស» នៅផ្លូវជា តិលេខ៨ ខាងកើ តវង្វង់មូលស្វាយអន្ទរ ប្រហែល២៥០ម៉ែត្រ ស្ថិតនៅភូមិស្វាយ អន្ទរទី១ ឃុំស្វាយអន្ទរ ស្រុកស្វា យអន្ទរ ខេត្តព្រៃវែង ស្រាប់តែបាន១ថ្ងៃ ក៏ប្រតិកម្មថ្នាំ ស្លា ប់ ខណៈគ្រូពេទ្យអះអា ងថា មកពីអួលបាយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកស្រី សឿ ភាព អាយុ៤៥ឆ្នាំ រស់នៅភូមិស្វាយគន់ ឃុំជ្រៃ ស្រុកស្វាយអន្ទរ ខេត្តព្រៃវែង បានឲ្យដឹងថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ថា ប្ដីរបស់គា ត់ឈ្មោះ មួង ពុំ អាយុ៧២ឆ្នាំ។ លោ កស្រីបន្តថា នៅមុនពេល ទៅព្យាបាល ប្ដីគាត់គ្រាន់តែមានអា ការៈក្ដៅខ្លួន ចុកពោះ ឈឺក្រពះ បន្តិចបន្ទួចប៉ុណ្ណោះ។ លុះដល់ព្រឹក ថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ អ្នកស្រីនិង ប្ដី បានជិៈម៉ូតូឌុប គ្នាទៅពិគ្រោះ និងព្យាបាល ជំងឺនៅគ្លីនិកត្រង់ ចំណុចខាងលើ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ពេលទៅ ដល់គ្រូពេទ្យបាន ពិនិត្យថតអេកូ រួចវិនិច្ឆ័យថា ប្ដីអ្នក ស្រីរលាក ក្រពះ និងរ លា ក ទងប្រម៉ាត់»។ នេះបើតាម អ្នកស្រី សឿ ភាព។ប្រភពបាន បន្តថា គ្រូពេទ្យបានឱ្យប្ដីអ្នក ស្រីសម្រាកនៅគ្លីនិក ហើយ បានរៀបចំថ្នាំ ចាក់ផង លេបផង និងដាក់សេរ៉ូម ផង ជាបន្តបន្ទាប់ បណ្ដាលឱ្យអាការៈ អ្នកជំងឺធ្វើទុក្ខ ធ្ង ន់ទៅៗ។ រហូតល្ងាច ថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ដោយឃើញ អាការៈ អ្នកជំងឺ ធ្វើទុក្ខខ្លាំងធ្ង ន់ ធ្ងរលែង ដឹងខ្លួន សន្លប់ បាត់ប ង់ស្មារតី ក៏ដាច់ខ្យល់ស្លា ប់ទៅ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មក ក្រុមគ្រូពេទ្យ សម្រេចដឹកអ្នកជំងឺចេញ ពីគ្លីនិក ដើម្បីគេចពីការ ទទួលខុសត្រូវ។ លុះដល់ខេត្តព្រៃវែង គ្រូពេទ្យនៅទីនោះ ប្រាប់ថា ជួយមិនបាន ទេអ្នកជំងឺស្លា ប់បា ត់ហើយ ទើបក្រុមគ្រួសា រដឹក ស ពមកធ្វើបុណ្យ នៅផ្ទះតែម្ដង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកស្រីបន្ថែមថា ក្រោយពេ លប្ដីអ្នកស្រីស្លា ប់ខាងគ្លីនិក និងសម្ភព «ឈីសម្ភ័ស» បានប្រគល់ លុយជូន អ្នកស្រីចំនួន ១,០០០,០០០រៀល ដើម្បីលើក ទឹកចិត្ត និងចូល បុ ណ្យស ព ដោយមិន យកថ្លៃព្យា បាល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្លើយតបនឹងកា រលើកឡើងខាងលើគ្លីនិក និងសម្ភព «ឈី សម្ភ័ស» បានប្រាប់ភ្នាក់ងារ Fresh News ប្រចាំខេត្តព្រៃវែង នៅថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ថា ខាងគ្រូពេទ្យបា នព្យាបាលតាមបច្ចេកទេ សហើយ រីឯអ្នកជំងឺស្លាប់ គឺដោយសា រអួលបា យ ពេលប្រពន្ធរបស់អ្នកជំងឺ បញ្ចុកបបរ។ចំណែក លោក សេង បញ្ញាឬទ្ធិ ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបា លខេត្តព្រៃវែង មិនអា ចសុំការបំភ្លឺបាន ទេនៅរសៀលថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment