អ្នកនាំពាក្យ ក្រសួងមហាផ្ទៃថា ជនជាតិចិនជាបូ៉លិសផ្កាយ៣ ធ្វើអំពើខុសច្បាប់ គឺជារឿងបុគ្គល ត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯង…

ឯកឧត្តម នាយឧត្តម សេនីយ៍ សន្តិបណ្ឌិត ខៀវ សុភ័គ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃ បានបញ្ជាក់ថា ករណីប៉ូលីសផ្កាយ៣ ឈ្មោះ ហ៊ាង ហ្វខាយ ជាអភិបាល ក្រុមហ៊ុន ជីន លីស៊ុន រងការចោទ ពាក់ព័ន្ធបទល្មើស រំ លោ ភដីធ្លី គឺជារឿងបុគ្គល ហើយបុគ្គលនេះ ត្រូវចេញមុខទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តម ខៀវ សុភ័គ បានប្រាប់អង្គភាព Swift News នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា បន្តថា៖ «ករណីនេះជារឿងបុគ្គល។ ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនមា នសមត្ថកិច្ចលូកដៃចូ លរឿង បុគ្គលឡើយ ហើយក្រសួងម ហាផ្ទៃ សុំឲ្យសាមីខ្លូនចេញបំភ្លឺដោយខ្លួនឯងជា សាធារណៈ និងចំ ពោះមុខច្បាប់»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាំពាក្យក្រសួង មហាផ្ទៃបានគូស បញ្ជាក់ទៀតថា ក្នុងនាមមន្ត្រីរាជការសា ធារណៈ ទទួលប្រាក់ខែរដ្ឋ ទៅធ្វើការឯកជន និងប្រព្រឹត្ត ទង្វើមិន គប្បី ណាមួយ នោះក្រសួងមហា ផ្ទៃនឹង ឈាន ទៅពិនិត្យវិធា នការតាមច្បាប់ក្នុងករណី ចាំបាច់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយ គ្នានេះ ឯកឧត្តម ឆាយ គឹមខឿន អ្នកនាំពាក្ យអគ្គស្នងការដ្នាននគ របាលជាតិ ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់អង្គភាព Swift News ដែរថា៖ គាត់ (ឧត្តមសេនី យ៍ឯក ហ៊ាង ហ្វខាយ) ជាប៉ូលីស មែន តែ មិនស្ថិតក្រោមអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាល ជាតិទេ។ បុគ្គលនេះ នៅក្នុងអង្គភាពអគា រធិការដ្ឋានរប ស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមជម្រាបថា លោកឧត្តម សេនីយ៍ឯក ហ៊ាង ហ្វខាយ ជាឧត្តមសេនីយ៍ឯក នគរបា លជាតិ និងជាអភិបាលក្រុមហ៊ុន ជីន លីស៊ុន Cambodia Co.Ltd ព្រមទាំង គូកនជាច្រើន នាក់ទៀត ត្រូវបាន តុ លាការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធការធ្វើឯកសារ រំ លោ ភ យកដីអ្នកដទៃទំហំជាង ៤ហិកតា ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងពោធិ៍ សង្កាត់គោករកា ខណ្ឌដង្កោ (បច្ចុប្បន្នខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ)។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមដីការបស់ តុ លាការបានសរសេរថា ឈ្មោះ ហ៊ាង ហ្វខាយ ជនជា តិចិន មុខរបរ អ ភិបាលក្រុមហ៊ុន ជីន លីស៊ុន Cambodia Co.Ltd និងជនជាតិចិន ៥នាក់ និងគូកនជាច្រើនាក់ទៀត ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទ «មិនអនុវត្តសេចក្តីសម្រេច របស់តុលាការ បទក្លែងបន្លំឯក សារសា ធារណៈ និង បទបំ ភាន់មន្ត្រីសុរិយោដីអោយ ចុះបញ្ជី» ប្រព្រឹត្តនៅរាជ ធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ តាមមាត្រា៥២៣ និង មាត្រា៦២៩ នៃក្រម ព្រហ្មទណ្ឌ និង មាត្រា២៥២នៃច្បាប់ភូមិបាល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងដីការរបស់ តុលាការ បានស្នើឲ្យឃុំខ្លួនបណ្តោះ អាសន្នលើ ជនត្រូវចោទទាំ ងអស់ ដើម្បីបញ្ចប់ ប ទល្មើស ឬបង្ការបទ ល្មើស កុំឲ្យកើតជាថ្មី, ដើម្បីរារាំង កុំឲ្យមានការគាប សង្កត់លើសាក្សី ឬ ជ នរ ង គ្រោះ ឬរា រាំងកុំឲ្យមានការត្រូវរ៉ូវ គ្នារវាងជន ត្រូវចោទ និងអ្នកសម គំនិត ,ដើម្បីធានារក្សាជ នត្រូវចោទទុ កជូន តុលា ការចាត់ការតាមនីតិវិធី និងដើម្បីធានា រក្សាសណ្តាប់ ធ្នាប់សា ធារណៈ កុំឲ្យមាន ការច្របូកច្របល់ ដែលបណ្តាលមកពីបទល្មើស។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពផ្លូវការឲ្យដឹងថា បុគ្គលឧត្តមសេនីយ៍ ឯក ហ៊ាង ហ្វខាយ គឺជាជនជា តិចិន ហើយបានចូ លសញ្ជាតិជាជនជាតិខ្មែរ និងក្រោ យមកបាន ទទួលស័ក្តិជាមន្ត្រីក្នុងជួរនគរបាល៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment