ជួយឲ្យយោបល់ផងបងប្អូន!! តើគាត់អស្ចារ្យ​ប៉ុណ្ណាទៅ ទើបមើលងាយអ្នកលក់នំបញ្ចុក កប់ៗមាត់សុទ្ធតែ….(មានវីដេអូ)

ហួសចិត្តណាស់ ស្រីស្អាតដូចទេពអប្សរម្នាក់ តិះតៀលអ្នកមីងលក់នំបញ្ចុកកប់ៗមាត់ ដោយគ្រាន់តែគាត់ឈរពីក្រោយគេថតរូប ស្តាប់រួចចុកចាប់ហួសថ្លែង (មានវិដេអូ)ហ្វេសប៊ុក ថ្មីៗនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្ឡំាង ក្រោយនារីម្នាក់ជក់លេងTikTok

ពេកប្រើសំដីមិនសមរម្យ ចំពោះអ្នកមីងលក់នំបញ្ចុកក្នុងនោះនារីនោះនិយាយថា<< អេ មីង លិក់នំបញ្ចុក ថយចេញតិចមើល មកលក់អីកន្លែងហ្នឹង ទើសញុំថតនៀក កន្លែងណាមិនទៅលក់មកលក់កន្លែងហ្នឹង មើលហាងគេផងមីង ហាងគេ សុទ្ធតែ

ប្រេន ហើយមីងឯងមកលក់នំបញ្ចុកចឹង មើលខោអាវហ >>ក្នុហនោះផងដែរក៌មានមហាជន ចូលទៅខំមិនថា ថតលើពពកទៀតក៏មុខដូចនៅតែអាច់ហ្នឹងក៏គេលក់ប៉ុណ្ណឹងទើសគេដែរ,ម៉ែគេម៉ែយើងស្អាត់តែមុខមាត់តែចរឹតដូចឆ្មានបានតិចតួចរើសអើងអ្នកក្រ

Related posts

Leave a Comment