ពុទ្ធបរិស័ទនាំគ្នាតវ៉ាសុំដូរតាអាចារ្យ ព្រោះថ្ងៃណាក៏រៃអង្គាសលុយ យកទៅលេងល្បែងដែរ ក្រោមលេសថាវត្តជំពាក់គេច្រើន…

ពលរដ្ឋជិត ៥០នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះបាននាំគ្នាមកដល់ សាលាស្រុកកំចា យមា ដោយសុំអោយ ដូរអាចារ្យ ចេញពីវត្តត្រពាំងស្គន់ ហៅស្គន់ធិរាម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពលរដ្ឋខាងលើបាន ប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ ត៌មានថា មូលហេតុដែលពួក គាត់មកទីនេះ គឺមកស្នើសុំដល់លោក សឿន សុជាតិ អភិបាល ស្រុកកំចាយមា ជួយដោះស្រាយរឿង របស់ពួកគាត់ ដែលកើ តឡើងរយ:ពេល ៦ឆ្នាំមកហើយ នៅតែដោះស្រាយ មិនចេញ ទើបសម្រេចចិត្ត នាំគ្នាមកដល់ សាលាស្រុក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងស្គន់ ឃុំស្មោង ខាងជើង ស្រុកកំចាយមា ខេត្តព្រៃវែង បានអោ យដឹងថា ពួកគាត់មកនេះគឺសុំអោយដូរ អាចារ្យសព្វថ្ងៃនេះ ចេញ និងសុំអោ យអាចារ្យចាស់ ចូលវិញ ព្រោះអាចារ្យសព្វថ្ងៃនេះ ឃើញតែ រៃអង្គាសសឹ ងតែរាល់ថ្ងៃហើយក៏ មានជំពា ក់បំណុល គេច្រើន អាចារ្យខ្លះ ទៀតប្រព្រឹត្តល្បែងស៊ីសង ទើបវត្តអារាម មួយនេះមិន មានការ រីកចម្រើន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពលរដ្ឋបាន លើកឡើងទៀតថា ព្រះគ្រូចៅអធិ ការវត្តព្រះនាម វង្ស ពិសិដ្ឋ ដែល មានតួនាទី ជាគ្រូចៅអធិការវត្តផងនឹង ជាព្រះគ្រូអនុណស្រុកផងស ង្ស័ យ ឃុបឃិតគ្នារើស យកតែ គ្នាឯង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតថាក រណីនេះកា លពីថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅថ្មីៗក៏ មានការយ ល់ព្រមរំលាយអាចារ្យចោល និងរើស អាចារ្យថ្មីដោយ មានឯ កភាពពីព្រះគ្រូចៅ អធិការ វង្ស ពិសិទ្ឋ ព្រះអនុ គុណស្រុក ដែលជាព្រះគ្រូចៅអធិ ការ សព្វថ្ងៃនេះដែរ។ ប៉ុន្តែរហូតដ ល់បច្ចុប្បន្នមិនទាន់ មានកា រផ្លាស់ប្ដូរនៅ ឡើទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពាក់ព័ន្ធករណី ខាងលើនេះ លោក សឿន សុជាតិ អភិបាល ស្រុកកំចាយមា បានលើកឡើង នៅចំពោះមុខ ប្រជាពលរដ្ឋថាលោ កទទួលយកសំ ណើរមួយនេះនឹ ងដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក៏ដូចជា មន្ត្រីធម្មកា រចុះទៅដោះស្រាយ។បើតាមអ ភិបាលស្រុកបញ្ជាក់ថានឹងទៅ ដោះស្រាយនៅ រសៀលថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នេះនៅវត្តត្រពាំងស្គន់ធិរាម នេះតែម្តង តែឥឡូវនេះ សុំប្រជាពលរដ្ឋ ត្រឡប់ ទៅវិញសិន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថា នៅរសៀលថ្ងៃនេះ ពលរដ្ឋបាន ទូរស័ព្ទ ប្រាប់ភ្នាក់ងារ សារព័ត៌មានថា ឥឡូវនេះ លោកគ្រូចៅអធិការ ក៏កំពុង តែនាំគ្នាផ្តិតមេ ដៃដែរ តែអ្នកមកផ្តិតមេ ដៃនោះ ភាគច្រើនអ្នកមក ពីចំងាយមិនមែនអ្នក នៅស្រុកភូមិនេះទេ។ទោះយ៉ា ងណាពួកគា ត់សុំសំណូមដ ល់លោក អភិបាលស្រុក មេត្តា ជួយដោះស្រាយរឿងនេះ ដល់ពួកគាត់ផង ពុំដូច្នេះទេពួកគាត់ នៅតែបន្តតវ៉ា ទៅមុខទៀតជាក់ ជាមិនខានឡើយ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment