រត់ទៅណារួច!! ស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយ ពេលនេះ បុរសខ្លាំងកំពុងរត់ពួននៅក្នុងចំការអំពៅ…(មានវិដេអូ)

ជនទំនើង ដែល ដកកាំ ភ្លើងAK ពីរថយន្តមកសំ ញ៉ែងគ ម្រា ម ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវបា នគេ ទម្លាយ ថា ជាកូន លោក ញឹក ផន ហៅតាកៅ ថៅកែជី រណ្តៅដីធំជា ងគេនៅ ទំនប់ កប់ស្រូវ ល្បីពេញរាជធា នីភ្នំពេញ ខាងដឹកដីបំ ផ្លាញផ្លូវ បើកប្រជែង ឡានច្រើនដូចហែកឋិន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពគួរឱ្យជឿទុកចិត្តបា នឱ្យដឹងថា៖ នៅល្ងាចថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ សមត្ថកិច្ចបា នឡោម ព័ទ្ធជនទំនើងរូបនេះ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចំ ការអំពៅ ឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខណៈប ង្កហេតុហើ យ សមត្ថកិច្ចតា មប្រមាញ់ រូបគេដឹ ងខ្លួនគេ ចខ្លួនចូ លក្នុង ចំកា រអំពៅ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពដដែ លបន្តថា៖ នគរបាល ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអា ចបន្តឡោមព័ទ្ធទល់ភ្លឺ ដោយសា រថ្មើនេះ ផុតម៉ោងរដ្ឋបាលមន្ត្រីនគរបាល យុត្តិធម៌ មិនអាចចូល ក្នុងទីតាំ ង នោះបាន។ពាក់ព័ន្ធករណី ខាងលើ មជ្ឈដ្ឋាន ទូទៅបង្ហាញការ ស្អប់ ខ្ពើមជន ទំនើ ងប្រភេទ នេះបំផុត។ រួចរិៈគន់ថា៖ ខ្លាំងម្លេះលោក..! សម័យនេះ ហើយហ៊ាន យ កកាំ ភ្លើ ងម កគ ម្រា មអ្នក ដទៃ..ដឹងទេថាប្រទេ សគ្រប់គ្រងដោ យច្បាប់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថា៖ ករណីកេីត​ហេ តុ​នៅរសៀល​ថ្ងៃទី​ ៣១​ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​ ២០២០​ នៅ​ភូមិ​ ថ្នល់កែង​ ឃុំ​ ក្បាល​ទឹក​ ស្រុក​ ទឹក​ផុស​ ខេត្ត​ កំពង់​ឆ្នាំង​ ។ ជនទំនើងនេះ បានសំឡុតទៅ លើអ្នកដំ ណើរ ដែលបើកម៉ូតូ ជិតឡានរបស់ខ្លួន ក៏ទាស់ពាក្យសំដី ហើយទាញ កាំភ្លើងAK ពីឡានគ ម្រាម។ ក្រោយម កជាមួយ គូកន បានព្យាយាម បើកឡានចេញពីកន្លែងកើតហេតុ ប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់ជ ន ទំនើ ងត្រូវបាន គេថត ជាឃ្លីបវី ដេអូប្រមាណជា៥០វិនាទី ផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សង្ឃឹមថា៖ សមត្ថកិច្ចនគរ បាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រមាញ់ ឃាត់ខ្លួនជ នទំនើ ងនេះ ដើម្បីយក មកផ្តន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ នៅព្រឹក ស្អែកនេះ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment