ចុមខ្លាំងបាត់! ខឹងឪពុក តាំងពីនៅតូចអាយុជាង១០ឆ្នាំ ដល់អាយុជិត៣០ឆ្នាំ សងសឹកវិញ កា ​​ប់ ឪពុកដេកពេទ្យ…

ដើម្បី​ស្រាយ គំនុំ​ចាស់ ​និង​ថ្មី ដែល​ធ្លាប់ មាន ​គំ នុំ​តាំ ងពី ​អាយុ​១២​ឆ្នាំ កូនដើ ម​បាន​យ ក​កាំ បិ តប៉័ ងតោ ទៅ​កា ប់​ឪពុក ចុ ង ​ដល់ផ្ទះ​ ម្តាយ បង្កើត បណ្តាល ​ឲ្យ​ឪពុក ចុង​រ ង របួ ស​ ជា ច្រើន​កន្លែង ។​ហេតុការណ៍​នេះ បាន​កើតឡើង​កាលពី​ វេលា​ម៉ោង​ ១៨​និង​១០​នាទី ថ្ងៃទី​២៩ សីហា ខែ​២០២០ ស្ថិតនៅ​ភូមិ​គ្រួស សង្កាត់​ស្វាយ ស​ង្គំ ក្រុង​.​ខេត្តសៀមរាប ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ជ ន ស ង្ស័ យ​ត្រូវជា​កូ នដើម​មា នឈ្មោះ ព្រំ កក្កដា ភេទ​ប្រុស អាយុ​២៧​ឆ្នាំ ស្ថិតនៅ ​ភូមិ​ទក្សិណ​ត្បូង សង្កាត់​គោក ចក ក្រុង​.​ខេត្តសៀមរាប ។ ចំណែក​ជ នរ ងគ្រោះ​ ឈ្មោះ ភឿ​ក ភឿង ហៅ សេង​ទ្រី ភេទ​ប្រុស ស្ថិត​ភូមិ​គ្រួស សង្កាត់​ស្វាយ ស​ង្គំ ក្រុង​.​ខេត្តសៀមរាប ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​តាម​សាក សួរ​ជ នស ង្ស័ យ​ឈ្មោះ ព្រំ កក្កដា ភេទ​ប្រុស អាយុ ២៧​ឆ្នាំ បាន​ឆ្លើយ​សា រភា ពថាៈ ខ្លួន​ត្រូវ ជា​កូនចុង​របស់​ជ ន រង គ្រោះ​ ខាង លើ​។ ខ្លួន​ធ្លាប់​ មានទំ នាស់​ ជាមួយ​ឪ​ចុង​រូបនោះ តាំងពី​ខ្ លួន​មា ន​អាយុ​១២​ឆ្នាំ ហើយ​ កន្លងមក ទំនា ស់​រប ស់​ពួកខ្លួន​ទាំងពីរ ឈា នដល់​ ការប្រើ​អំ ពើ ហិ ង្សា​ចំនួន ​២​លើក ជាក់ស្តែង​នៅ​ល្ងាច ​ថ្ងៃទី​២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២០ វេលា​ម៉ោង​១៧​និង​៣០​នាទី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លួន​មាន​ អាកា រ​ឈឺក្បាល ក៏​ប្រើ​ក្មួយ បង្កើ ត​របស់ខ្លួន​ឲ្យ​ប្រា ប់​បងស្រី ឈ្មោះ ព្រំ ស្រី​ហ៊ុន ដែល ​កំពុ ង​លក់ដូរ​នៅ​ឯក​តូប ​របស់ ​ឪពុកចុង និង​ម្តាយ បង្កើត មួយ សន្ទុះ​ក្រោយ មក ស្រាប់ តែ​ក្មួយ​បា ន​ត្រឡប់មកវិញ ដោយ​ប្រាប់ ថា ជីតា​ឈ្មោះ ភឿ​ក ភឿង (​ត្រូវជា​ ឪពុក ចុង​ខ្លួន​)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បាន​ស្តីប ន្ទោស​ឲ្យ​ពួ កគេ​ខ្លាំងៗ មិនតែប៉ុណ្ណោះ​ មិ ន​ឲ្យ​ថ្នាំ​ ម ក​ទេ ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្លួន​ ខឹង សម្បារ​ជាខ្លាំង គួប ផ្សំ​ជាមួ យ​ទំនា ស់​ចាស់ ​ផង ​នោះ ក៏​ទាញ យក​កាំបិត ប៉័ងតោ ធ្វើដំណើរ​ ពី​ផ្ទះ​របស់ខ្លួន ទៅ​កា ប់​ ជន រងគ្រោះ​នៅ ​ចំណុ ច​កន្លែង កើត ហេតុ​ខា ងលើ​តែម្តង​។​បច្ចុប្បន្ន ជន ស ង្ស័ យ កំពុង​ កសាង​សំណុំរឿង តាម​នីតិវិធី​ចាត់ការ​តាមច្បាប់ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment