នុះ ចេះខឹងដែរ! វៀតណាម ខឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលចាប់ពលរដ្ឋខ្លួន ពេលនេសាទចូលព្រំដែនទឹក…

​សមាគម​ជលផ ល​វៀតណាម​បាន​រិះ គន់​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ចំ ពោះ​កា រចាប់ខ្លួន​អ្នក នេសាទ​វៀតណាម ​ច្រើន​នាក់​ដោយ​ខុសច្បាប់​ ហើយ ​បាន​ទា មទារ​ឱ្យ​ដោះ លែង​ពួកគេ​ និង​ប្រគល់​ ទូក​រប ស់​ពួក គេ​មក​វិញ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​នៅក្នុង​ការ​ទាក់ទង​ទៅ​ការិយា ល័យ​រដ្ឋាភិបាល ក្រសួង​កសិកម្ម​និង ​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្រសួងកា របរទេស និង​គណៈកម្មាធិការ​កិច្ចការបរទេ ស​កណ្តាល​រប ស់​បក្ស​កុម្មុយនីស្ត​កាលពី ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី​២៤​សីហា​នោះ​ សមាគម​ជលផល​នេះ​បាន​និយាយ​ថា​ ឥណ្ឌូនេស៊ី​ត្រូវតែ ​ធានា​ សុវត្ថិភាព​រ បស់​ក្រុម​អ្នកនេ សាទ​វៀតណាម​និ ង​ទូក​របស់​ពួកគេ​ហើយ​ថា ទង្វើ​ស្រដៀង​គ្នា​នេះ មិន​ត្រូវ​កើតឡើង​ម្តង​ទៀត​ទេ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​សមាគម​នេះ​ក៏បាន​ អំពាវនាវ​ដ ល់​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម​ឱ្យ​ថ្កោល ទោស​ចំ ពោះ​សកម្មភាព​រប ស់​ឥណ្ឌូនេស៊ី​និង​នាំ​ក្រុម​អ្នកនេសាទ​ត្រឡប់ម ក​ប្រទេស​វិញ​ដោ យ​សុវត្ថិភាព​និង​ពង្រឹង​ការ​ល្បាត ​ដើម្បី​ជួយ​ដល់ ​​ក្រុម​អ្នកនេសាទ​នៅ​សមុទ្រ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​កាលពី​ថ្ងៃទី​១០​សីហា នាវា​នេសាទ ​វៀតណាម​ចំនួន​៣​គ្រឿង​មក ​ពី​ខេត្ត​ខាញ់​ហ័រ ជាមួយនឹង​នាវិក​ ២៦​នាក់​នៅ​លើ​នាវា​ទាំងនោះ ត្រូវបាន​ចាប់​ និង​អូស​ទាញ​យក​ ទៅ​ដោយ​ក្រុម​អាជ្ញាធ រ​ឥណ្ឌូនេស៊ី ខណៈ​​ដែល​ពួកគេ​កំពុង​នេសាទ​នៅក្នុង​ដែនទឹក​ដែល​សមាគម​នេះ​អះអាង​ថា​របស់​វៀតណាម​តែ​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ថា​ជា​របស់​គេ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​វៀតណាម​ និង​ឥណ្ឌូនេស៊ី​បាន​ច រចា​គ្នា​រា​បើ​ឆ្នាំ​មក ហើយ​អំពី​កា រ​កំណត់​ព្រំដែន​ទឹក ឬ​តំបន់ សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខ​របស់គេ​។​សូមបញ្ជាក់​ថា ចាប់តាំងពី​ប្រធានាធិបតី ចូកូ វី​ដូ​ដូ ឡើង​កាន់​អំណាច ​នៅ​ឥណ្ឌូនេស៊ី​នៅ ​ឆ្នាំ​២០១៤ ទូ​ន​និង​នាវា​នេសាទ​បរទេស​រាប់រយ​ត្រូវបាន​ រឹបអូស​និង​ បាញ់​ពន្លិច​ចោល ក្នុងនេះ ជាង​ពាក់ កណ្តាល ​ជា​​របស់​វៀតណាម​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment