ហួសចិត្ត! គម្រោងធ្វើអស់លុយរាប់មុឺន ពេលបាក់ទើបដឹងថា បង្គោលភ្លើងប្រហោងក្នុង គ្មានសសៃដែកសោះ…(មានវិដេអូ)

ករណី​បង្គោល​ភ្លើង​បា ក់​រលំ​ យ៉ាង​ងាយៗ មិនមែន​ទើ ប​កើតឡើង​ថ្មីៗ​នេះ​ទេ គឺ​ករណី ​បង្ក​ការរិះ គ ន់​នេះ​បាន​កើតឡើង​រា ប់​ភ្លេច​ ទៅហើយ កាលពីពេ ល​កន្លងៗ​មក ជាពិសេស ​នៅក្នុង​រដូវ វស្សា​នេះ​ដែ លមាន​ភ្លៀងខ្យល់​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ជាការ​ពិត ណាស់ អ្វីដែល​នាំ​ឲ្យ​មហា ជន នាំគ្នា​រិះគ ន់​ខ្លាំង​នោះ គឺ​ត្រង់​ថា ប ង្គោល​ភ្ លើង ​ដែល​ បាន​បាក់​ទាំងនោះ ភាគច្រើន​គឺ​សុទ្ធសឹង តែ​គ្មាន ​ដែក​ស រសៃ​ នោះទេ ដែលជា​ហេតុ ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រឈម ​នឹង​កា រងាយ ​បាក់​រលំ​បែប នេះ​តែម្តង​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ជាក់ស្តែង ករណីបែបនេះ បាន​កើតឡើង​ទៀតហើយ ដោយ​ប ង្គោ ល​ភ្លើងអគ្គិសនី​១​ ដើម​មាន ​ដែក​ ១​សរសៃ​មិនបាន​ប៉ុន​ចុង​ចង្កឹះ​ផ ង​ស្ថិតនៅ​ស្តុ​ ប​ចុង​កៅស៊ូ ខេត្តសៀមរាប បាន​បាក់​រ លំ​គួរ​ឲ្យ​រន្ធត់ កាលពី ​ថ្ងៃទី​២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២០​។ ប៉ុន្តែ សំណា ងល្អ​ហើយ ដែល​ពុំ​ប ង្ក​ឲ្យ​គ្រោះ ថ្នាក់​ដ ល់​អាយុ ជីវិត ​មនុស្ស​។​​អូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ជាមួយគ្នានេះ​ ផងដែរ ប្រជាពល រដ្ឋ​បាន​ រិះគ ន់ថា ប ង្គោល​សាងស ង់ឡើង​ខ្វះ​ស្តង់ដា ​បច្ចេកទេស ពោលគឺ​ពុករលួយ​ធ្វើ​ គ្មាន​គុណ ភាព​ តែម្តង​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment